100 % Austria

Nasz materiał siewny jest w 100 % austriacki - od hodowli poprzez reprodukcję materiału siewnego aż do produkcji rolnej.

100 % Österreich

Wszystko od jednego producenta

Firma Saatbau opracowała doskonale skoordynowany łańcuch wartości od hodowli poprzez reprodukcję materiału siewnego i produkcję aż do handlu. A umożliwia to zagwarantowanie rolnikom wystarczającej ilości nasion wysokiej jakości oraz zaopatrzenie producentów żywności w lokalne surowce.

Kukurydza z Schönering

Tworzenie wartości lokalnej

Hodowcy roślin przyjmują na siebie dużą odpowiedzialność – materiał siewny stanowi podstawę udanych zbiorów i ma wpływ na wszystkie etapy procesu tworzenia wartości produkcji rolnej.

Saatbau Linz zajmuje się hodowlą kukurydzy od ponad 40 lat. Nasiona kukurydzy wytwarzane w zakładzie hodowlanym Schönering charakteryzują się wysoką wydajnością, doskonałą jakością ziarna i zdrowotnością

Nasi hodowcy tworzą rocznie od 10 do 15 nowych odmian kukurydzy. By osignąć taki cel co roku zakładanych jest 119 000 poletek hodowlanych. Przy pomocy najnowszych technologii stosowanych podczas zbiorów dokonujemy oceny plonu i właściwości każdej zebranej kolby. Najlepsze rody wybierane są do krzyżówek testowych.Aby wyhodować nową odmianę potrzeba minimum 5 lat pracy. Hodowla prowadzona w rożnych regionach ma tę zaletę, że odmiany są optymalnie dostosowane do szerokiej gamy warunków i zastosowań.

Zanim materiał siewny nowej odmiany będzie dostępny w handlu w wystarczających ilościach, przekazujemy produkcję materiału siewnego do gospodarstw nasiennych naszych doświadczonych rolników. Mają oni możliwość produkcji wysokiej jakości nasion i generowania większej wartości dodanej w gospodarstwie w porównaniu z produkcją kukurydzy paszowej.

W 2020 r. w Austrii powierzchnia plantacji nasiennych kukurydzy wynosiła 9.827 ha. Na ponad jednej czwartej tego areału produkowano materiał siewny odmian z Schönring. W Górnej Austrii produkcję nasienną dla Saatabu prowadziło 159 rolników.

Wysokiej jakości nasiona wyprodukowane na plantacjach nasiennych są przerabiane i uszlachetniane w naszym nowym zakładzie nasiennym w Geinberg, a następnie są pakowane i jako produkt gotowy przekazywane do sprzedaży. Każdego sezonu nasi pracownicy produkują około 950.000 jednostek, z czego ponad 90 % trafia poza granice Austrii

Ogromna rozbudowa naszych zdolności produkcyjnych dała wielu rolnikom możliwość pracy w nowej dochodowej gałęzi produkcji, jaką jest wytwarzanie materiału siewnego.

Podobnie jak w innych sektorach gospodarki, bardzo istotną rolę w finansowaniu wydatków na rozwój hodowli odgrywa ochrona własności intelektualnej regulowana przez prawo patentowe i ochronę praw autorskich.

Każdego roku produkujemy nasiona o wartości około 140 milionów euro. Obroty w 2013 roku według raportu „Die Österreichische Saatgutwirtschaft 2013“

  • Kukurydza: 56,1 mln euro zboża
  • Zboże: 29,6 mln euro
  • Pozostałe: 57 mln euro

Kupując oryginalne nasiona firmy SAATBAU, rolnicy wspierają produktywne,

wysokojakościowe i konkurencyjne rolnictwo.

Quick Links