Spółdzielnia

Kierując się świadomością, że trudne zadania przyszłości mogą być rozwiązane tylko przez efektywną skonsolidowaną organizację, zainicjowano połączenie pięciu regionalnych spółdzielni nasiennych w jedną spółdzielnię nasienną Kraju Związkowego Górnej Austrii.

To postanowienie z 1950 roku położyło kamień węgielny pod firmę SAATBAU LINZ. Obecnie około 3000 austriackich rolników jest członkami spółdzielni i właścicielami firmy. Struktura spółdzielni tworzy stabilny fundament, na którym możliwe jest elastyczne, zorientowane na przyszłość działanie dostosowane do wymagań czasu. Zaufanie członków, kompetencje i zdolność decyzyjna zarządu i kierownictwa, a także motywacja i wiedza pracowników – to filary, na których opierają się wyniki SAATBAU LINZ.

 

Ramię w ramię pracujemy razem w służbie rolnictwa.

 

 

Quick Links