Historia

SAATBAU LINZ została założona 22 maja 1950 roku w wyniku połączenia pięciu samodzielnych regionalnych spółdzielni. Do dziś spółdzielnia SAATBAU LINZ eGen jest największą w Austrii organizacją rolniczą zajmującą się hodowlą roślin i produkcją nasienną.

1950-1959

Pierwsze lata Krajowej Górno-Austriackiej Spółdzielni Nasiennej

Siłą napędową dążącą do utworzenia firmy był wicepremier rządu krajowego Johann BLÖCHL, który szybko zdał sobie sprawę, że hodowla, reprodukcja i dystrybucja materiału siewnego powinna pochodzić z jednego źródła i że wysokiej jakości nasiona są ważne dla odbudowy i przyszłości kraju. Głównym celem było zaspokojenie potrzeb Austrii i jej krajów związkowych oraz uniknięcie nadprodukcji. Doprowadziło to do zjednoczenia pięciu samodzielnych spółdzielni w Górnej Austrii w organizację Górno-Austriackiej Krajowej Spółdzielni Nasiennej zarejestrowanej spół.-z o.o. (reg.Gen.m.b.H) z centralnym zarządem i administracją w Linzu oraz czterema oddziałami odbierającymi i przetwarzającymi materiał siewny.

Wstępne prace w celu utworzenie Górno-Austriackiej Krajowej Spółdzielni Nasiennej zostały podjęte już w 1945 roku. Ponieważ brakowało dobrego materiału siewnego, w tym czasie w Górnej Austrii założono pięć stowarzyszeń hodowli nasion: Arnreit, Freistadt, Linz, Wels, Otterbach. Zainwestowano również w utworzenie stacji hodowlanych dla ziemniaków, zbóż i roślin pastewnych.

Ziemniaki, zboża, koniczyna i nasiona traw były przetwarzane w szkołach rolniczych Ritzlhof i Otterbach, w klasztorach takich jak Schlägl i Reichersberg oraz w zamku Weinberg niedaleko Kefermarkt. Spółdzielnia nasienna Anzberg koło Schärding, założona w 1923 r., koncentrowała się na hodowli ziemniaków.

Ponieważ dostępnych było bardzo mało odmian roslin uprawnych i materiału siewnego, skupiono się na hodowli nowych odmian i rozmnażaniu materiału siewnego. Hodowla nowych odmian trwała około 10-15 lat, więc najpierw trzeba było używać zagranicznych odmian, za które należało zapłacić licencję. Prace hodowlane stowarzyszenia były finansowane przez kraj związkowy, który był bardzo zainteresowany uniezależnieniem się od obcego materiału siewnego.

W ciągu następnych kilku lat dokonano inwestycji w Górno-Austriacką Spółdzielnię Nasienną. Utworzenie sprawnej organizacji, która połączyła hodowle w kilku stacjach nasiennych, wybór najlepszych ośrodków do produkcji nasion, inwestowanie w przetwarzanie i dystrybucję oraz współpraca z klientami – były wizjami, które jednakże zostały zrealizowane .

Lata 60.

Rozbudowa spółdzielni

W kolejnych latach skupiono się na rozbudowie. W ciągu najbliższych kilku lat powstały stacje hodowlane w Reichersbergu dla zbóż i roślin pastewnych oraz Lamplmairgut w Kefermarkt dla ziemniaków, oddziały w Antiesenhofen, Arnreit, Kefermarkt i siedziba w Linz Wegscheid.

Ważnym wydarzeniem była budowa centralnej siedziby w Linzu-Wegscheid rok 1962, gdzie po raz pierwszy w Austria zainwestowano w „luźny łańcuch odbioru” z najnowocześniejszą technologią przetwarzania.

1970-1979

Otwierają się nowe obszary biznesowe

Na początku lat 70. nastąpiła zmiana w zarządzaniu i pojawiły się pierwsze ambicje wejścia do „międzynarodowego biznesu”. W drugiej połowie lat 70. powiązania z francuskimi hodowcami kukurydzy znalazły pozytywne odzwierciedlenie w postaci reprezentowania odmian kukurydzy i produkcji nasion kukurydzy w Feldkirchen/Niemcy. Sektor kukurydzy nasiennej stawał się coraz bardziej interesujący, a francuskim hodowcom wypłacano duże kwoty z tytułu licencji. Dlatego w 1977 roku podjęto decyzję o rozpoczęciu hodowli kukurydzy.

1980-1989

W 1980 roku rozpoczęto hodowlę kukurydzy mieszańcowej. Wyhodowanie odmian w zakresie dojrzałości FAO 200 – FAO 350 stało się naczelnym celem. Nastąpiła rozbudowa stacji hodowli kukurydzy w Schöneringu. Ponieważ do tej pory głównie selekcja licencjonowanych odmian była prowadzona w lokalizacji Feldkirchen w Górnej Austrii, a później w Schönering, hodowla kukurydzy znajdowała się dopiero na samym początku rozwoju. Odmiany COMET i MAGNET zostały zarejestrowane w Niemczech już w 1986 roku.

W 1984 roku powiększono zakład nasienny Kefermarkt o silos do 2.250 ton. Trzy lata później rozbudowano magazyn centralny w Leonding: Suszenie kontenerowe kukurydzy, nasion i roślin strączkowy, budowa zakładu przetwórstwa nasion i silosu na 10.800 t.

Do końca lat osiemdziesiątych XX wieku główny nacisk kładziono na Górną Austrię. Wraz z budową stacji badawczej w Weikendorf (Dolna Austria) w Marchfeld, został wykonany pierwszy krok do wyjścia poza Górną Austrię. Dawne gospodarstwo rolne zostało wydzierżawione na potrzeby hodowli wysokojakościowej pszenicy i doświadczeń odmianowych.

Nadwyżki w produkcji zbóż w tym czasie doprowadizły do zwiększenia zainteresowania uprawami niezbożowymi: rzepakiem, słonecznikiem, soją. Dzięki dobrym kontaktom z zagranicznymi hodowcami oferta nasienna wzbogaciła się o odpowiednie odmiany.

1990-1999

Rozszerzenie udziałów w spółdzielni

Ta dekada była naznaczona zmianami, restrukturyzacją i poszerzaniem horyzontów działań. Zakład nasienny i hodowla roślin w Neuhof Rohrau zostały przejęte przez hrabiego Waldburga Zeila, który utorował drogę do sprzedaży we wschodniej Austrii. Ponadto, poprzez zakup firmy „Burgenland Pflanzenzucht”, SAATBAU LINZ mógł zostać członkiem „IG – Pflanzenzucht” w Monachium. Ułatwiło to wejście na rynek niemiecki.

W 1992 r. wraz z przystąpieniem Austrii do UE nastąpiła zmiana warunków rynkowych oraz weszły w życie nowe zasady w obrocie materiałem siewnym. Do tego doszły zmiany w Europie Wschodniej w 1989 r., a tym samym otwarcie rynków na tamten region, co doprowadziło od 1996 r. do powstawania spółek zależnych w Czechach, Słowacji i na Węgrzech

W 1994 roku powstał udany projekt RAPSO z VOG AG, który obecnie obchodzi 25-lecie istnienia i dla którego SAATBAU dostarcza certyfikowany surowiec rzepakowy z upraw i umów o dostawy z rolnikami.

W tym czasie przejęto też Górno-Austriacką Spółdzielnię Hodowli Ziół (OÖ Kräuterbaugenossenschaft) realizując koncepcję oferowania produktów z jednej „certyfikowanej produkcji”. W rezultacie w Kefermarkt utworzono oddzielny zakład produkcyjny, głównie dla maku, kminku i przypraw liściowych.

W 1996 r. zreorganizowano hodowlę kukurydzy, zwiększono liczbę stanowisk badawczych, utworzono stację zimową w Chile i zmodernizowano metody hodowli. Hodowca Robert Taucher wyprodukował od 2003 roku ponad 100 odmian mieszańcowych kukurydzy na rynek europejski.

2000-2009

Ku nowemu tysiącleciu

Utworzenie Saatzucht Donau w ramach współpracy z firmą Probstdorfer Saatzucht to kolejny kamień milowy w historii hodowli zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych. Obydwaj udziałowcy niezależnie wprowadzają nowe odmiany na rynek.

Możliwość dalszego rozwoju w międzynarodowej skali oznaczała przede wszystkim pozyskanie i przeszkolenie większej liczby pracowników i profesjonalnie przygotowanych do rozwoju produktu, a z drugiej strony rozszerzenie produkcji materiału siewnego w Austrii i w krajach sąsiednich.

W 2003 r. utworzona została firma SAATBAU LINZ Rosja, a w 2009 roku przejęto 85 % udziałów w spółce nasiennej Centrala Nasienna z w Polsce, z 5 lokalizacjami do produkcji nasion, w wyspecjalizowanych w nasiennictwie kukurydzy i zbóż.

W 2006 roku powstała firma Crop Control Agrarproduktion und Handels GmbH, która w 2013 roku zmieniła nazwę na Saatgut Erntegut GmbH.

W Austrii realizowano projekty inwestycyjne w Leonding i Kefermarkt, takie jak zakład nasienny w Leonding oraz budowa zakładu przerobu nasion i przypraw liściastych w Kefermarkt. W Geinbergu został wybudowany oddział Innviertelsłużący przerobowi materiału siewnego zbóż i upraw alternatywnych. W Schönering zbudowano Centrum ILP (Inbreeding Line Production) zajmujące się wytwarzaniem linii wsobnych kukurydzy i materiału siewnego.

2010-2019

W 2013 roku powstały zagraniczne spółki zależne w Słowenii, w Ukrainie, w Rumunii i we Francji. W Austrii założono SAATBAU PREISGUT, spółkę zależną SAATBAU ERNTEGUT, przejęto magazyn w Antau, działalność rozpoczęła firma Bio Getreide Burgenland. Przejęta została firma Hirschhofer, a rok później połączona z SAATBAU ERNTEGUT i rozszerzona na Bio Food Grade Pöttelsdorf.

W 2014 roku zainwestowano 25 milionów euro w budowę nowego zakładu nasiennego w Geinbergu, produkującego materiał siewny kukurydzy. Produkcja ta jest bardziej złożona i kosztowna niż produkcja materiału siewnego zbóż. Nasiona kukurydzy z Geinbergu trafiają do wielu krajów w Europie

SAATBAU LINZ prowadzi 4 własne nowoczesne zakłady nasienne w Austrii, zajmujące się przerobem wszystkich upraw oferowanych w Austrii. Pozostałe zakłady produkcyjne znajdują się w Polsce, na Słowacji i w Rumunii. Dzięki współpracy z firmami partnerskimi plantacje nasienne ulokowane są praktycznie we wszystkich krajach europejskich.

2020

70 lat SAATBAU LINZ

70 lat po założeniu jako regionalna spółdzielnia, SAATBAU LINZ działa obecnie jako międzynarodowa firma z 16 spółkami zależnymi i udziałami w Austrii i za granicą. W sumie SAATBAU LINZ dystrybuuje wysokiej jakości nasiona na całym świecie w około 35 krajach.

Quick Links