Bez szczawiu

Uprawy nie zanieczyszczone szczawiem można osiągnąć tylko dzięki specjalnej technologii.

SAATBAU LINZ wykorzystuje specjalistyczną czyszczalnię, która jest w stanie usunąć nasiona szczawiu z nasion o podobnych parametrach. Proces czyszczenia jest czasochłonny i pracochłonny. Dzięki technologii możliwe jest zapewnienie usunięcia nasion szczawiu na bardzo wysokim poziomie.

Każda przyjmowana partia materiału siewnego lub po czyszczeniu wstępnym jest badana na obecność nasion szczawiu (Rumex spp.) Po przygotowaniu do standardowej jakości materiału siewnego przeprowadza się dalsze badanie na obecność nasion szczawiu. W razie potrzeby nasiona są ponownie czyszczone, aż do momentu, gdy będą wolne od nasion szczawiu (na przykład w przypadku koniczyny czerwonej)

Dzięki zaawansowanym technologiom gwarantujemy jakość materiału na najwyższym poziomie!

Quick Links