MME

Mleko, Mięso i Energia

Nowa generacja kukurydzy na kiszonkę dla uzyskania maksymalnej wydajności

MME (Milk-Meat-Energy = Mleko-Mięso-Energia) oznacza nowe ulepszone odmiany kukurydzy kiszonkowej z firmy SAATBAU LINZ, które zostały specjalnie wyselekcjonowane z programów hodowlanych, by spełniały najwyższe wymagania producentów kiszonki kukurydzianej.

Od kilku lat w zakładzie hodowli kukurydzy w Schönering w ramach specjalnie opracowanego programu selekcjonuje się odmiany kukurydzy na kiszonkę przeznaczone na europejskie rynki. Rezultatem jest nowa generacja odmian, która wyznacza nowe standardy w zakresie produkcji kiszonki z kukurydzy.

Nowa generacja odmian kukurydzy kiszonkowej, oznaczona MME (Milk-Meat-Energy), stanowi istotny bodziec do dalszego rozwoju w hodowli bydła mlecznego i mięsnego.

Genetyka MME gwarantuje znakomite plony oraz wysokie parametry jakościowe kiszonki.

 

Wczesny rozwój

Szybki rozwój i tolerancja na zimno są cechami wyróżniającymi genetykę kukurydzy typu flint wywodzącej się z Schönering. Kukurydza kiszonkowa uprawiana jest na dużych obszarach leżących w zimnych, trudnych dla kukurydzy strefach klimatycznych, stąd mocny wczesny wigor i wyrównany wzrost są bardzo istotnymi cechami odmiany, ułatwiającymi również kontrolę chwastów.

Zdrowotność

Zdrowa masa liściowa zapewnia niskie zanieczyszczenie kiszonki przez mikroorganizmy, a tym samym pozwala uniknąć problemów jakościowych. Mocny efekt „stay green” i znakomita zdrowotność umożliwiają optymalną produkcję energetycznej skrobi w ziarniakach.

Odporność na wyleganie

Ekstremalne zjawiska pogodowe pokazały, że masywne, szybko rozwijające się odmiany kukurydzy kiszonkowej MME są bardzo stabilne. Wyróżniają się wyjątkową odpornością na wyleganie, niską zawartością ligniny oraz wysoką strawnością włókna

Stay green

Mocny efekt „stay green” jest cechą niezbędną dla kukurydzy kiszonkowej. Asymilacja trwająca do momentu zbiorów podnosi zawartość cukru, umożliwiając szybkie kiszenie. Długie okno zbiorów pozwala również przeczekać fazy złej pogody.

Strawność roślin

SAATBAU LINZ od lat bada strawność włókna swoich odmian kukurydzy kiszonkowej. Oprócz zwykłego 48-godzinnego okresu badania, badamy strawność NDF (włókna neutralno-detergentowego), także w krótszym okresie 24 godzin. Ta metoda pozwala na lepsze wykazanie różnic w strowności pomiędzy odmianami i wyselekcjonowanie odmian bardziej strawnych. Strawność NDF jest u odmian MME o 2 % wyższa od średniej, co w praktyce oznacza olbrzymią różnicę!

Zawartość skrobi

Wszystkie odmiany kukurydzy kiszonkowej ze znakiem MME są oczywiście testowane pod kątem potencjału plonowania ziarna i są w stanie zapewnić wysokie uzyski skrobi z hektara.

Skrobia stabilna w żwaczu (by-pass)

Aby móc skarmiać duże proporcje kukurydzy, część skrobi z ziarna powinna być nie trawiona w żwaczu, a w jelicie cienkim. Odmiany kukurydzy MME to mieszańce z ziarnem w typie zbliżonym do flint z dużym udziałem skrobi szklistej, nie trawionej w żwaczu (skrobia by-pass) Ta cecha pomaga w ustalaniu dawek żywieniowych.

Plon suchej masy

W ostatnich latach stacja hodowli kukurydzy SAATBAU LINZ w Schönering wielokrotnie mogła się pochwalić nowymi odmianami kiszonkowymi wyróżniającymi się w wielu krajach najwyższymi plonami suchej masy, co jest potwierdzone wynikami rejestrowymi i co udowadnia dostosowanie tych odmian do różnych warunków środowiskowych i wysoką tolerancję na szereg czynników stresowych.

Quick Links