20.06.2024

Jaką normę wysiewu stosować przy siewie odmian populacyjnych rzepaku?

Coraz większą popularność w praktycznej uprawie rzepaków populacyjnych zyskuje siew rozrzedzony z gęstością zbliżoną do gęstości siewu odmian mieszańcowych, czyli ok. 50 roślin/ m². Chcąc się upewnić w słuszności takiego rozwiązania założyliśmy doświadczenie z naszą nową odmianą populacyjną SHERWOOD, wysianą w 3 różnych wariantach obsady, przeprowadzone w SDOO w Zybiszowie k. Wrocławia. Rzepak wysiany w obsadzie 50 szt./ m² i 35 szt./ m² wytworzył silniej rozbudowane rośliny i bardziej zwarty łan w porównaniu z roślinami posianymi gęściej – wyraźnie uwidocznił się efekt mniejszej konkurencji o wodę i światło.

Wyniki plonowania różnych wariantów potwierdziły, że odmiana SHERWOOD siana w obsadzie 75 roślin/m² i 50 roślin/ m² plonowała na bardzo podobnym poziomie, natomiast zmniejszenie obsady do 35 roślin/ m² spowodowało zmniejszenie plonu.

Przeprowadzone doświadczenie potwierdziło słuszność stosowanej w praktyce zredukowanej obsady roślin rzepaku populacyjnego – na jego podstawie możemy rekomendować siew odmian populacyjnych do gęstości 50 roślin/ m², co oznacza, że 1 jednostka siewna wielkości 2,1 mln nasion pozwala na obsianie powierzchni 4 ha.

Quick Links