Kontrola kvality

Vstupné osivo sa podrobuje prísnej kontrole kvality. Kontrola osiva sa začína už pri dodávke úrody a končí pri štátom testovanom certifikovanom osive.

Spracovanie osiva

V semenárskych centrách našej spoločnosti v Leondingu a Geinbergu (Horné Rakúsko), ako aj v Neuhofe (Bgld.) sa každoročne prijme, uskladní, vyčistí, upraví a pripraví na certifikáciu približne 50 000 ton osiva. Technické zariadenia spoločnosti SAATBAU LINZ sú vhodné na spracovanie osiva všetkých druhov obilnín, kukurice, olejnín a bielkovinových plodín, medziplodín a krmovín, ale aj na výrobu osivových zmesí.

Kvalita osiva neznáša kompromisy

Každá dodávka sa minimálne dvakrát kontroluje na prítomnosť nečistôt a stanovuje sa aj hektolitrová váha a vlhkosť. Počas procesu čistenia sa priebežne odoberajú vzorky na kontrolu čistoty a nečistôt. Okrem toho sa vzorka priebežne odoberá automatickým vzorkovačom, ktorý sa používa na schválenie Agentúrou pre zdravie a bezpečnosť potravín (AGES). Táto vzorka sa analyzuje na čistotu, prímesy, HTS, klíčivosť a zdravotný stav – v závislosti od ošetrenia sa skúmajú rôzne choroby. Po certifikácii sa osivo upraví, zabalí a testuje v náhodnej vzorke. Všetky nákupy sú tiež testované na kvalitu.

 

Vnútorne sa riadime prísnymi smernicami, aby sme dosiahli čo najlepšiu kvalitu.

 

Riadenie kvality

Neustále zlepšovanie kvality našich výrobkov a zvyšovanie ich bezpečnosti je pre nás samozrejmosťou. Dôležitým pilierom sú tu certifikáty podľa medzinárodných noriem. Môžeme poskytnúť dôkazy o veľkom počte požadovaných certifikácií na úrovni pracoviska a výrobku.

Prevádzky v Linzi, Geinbergu a Neuhofe sú od roku 2016 certifikované podľa GMP+. Táto norma je prelomová pre krmivársky priemysel. Výrobky v prevádzke Kefermarkt, kde sa spracovávajú bylinky a koreniny, majú od roku 2017 kóšer certifikát. S cieľom zvýšiť bezpečnosť potravín a kvalitu výrobkov majú spoločnosť Kefermarkt a ekologická farma Pöttelsdorf certifikát FSSC 22000. Tieto štandardy a normy vytvárajú základ pre realizáciu procesu neustáleho zlepšovania. Hlavnou prioritou spoločnosti SAATBAU LINZ je zvyšovanie kvality s cieľom produkovať bezpečné potraviny a bezpečné osivo.

Snaha o čo najlepší výkon pre našich zákazníkov bola a je základom úspechu spoločnosti SAATBAU LINZ.

Aktuálne certifikáty:
ISO 9001, ISO 22000 FSSC, HACCP, BIO, GMP+, Kóšer