Pôvodné osivá

Vývoj nových odrôd je časovo a finančne náročný. Základným predpokladom pre refinancovanie výdavkov na šľachtiteľský pokrok je ochrana duševného vlastníctva, podobne ako v iných odvetviach hospodárstva (patentové právo, ochrana autorských práv atď.).

Cieľavedomým používaním originálneho osiva SAATBAU podporujete vysoko výnosné a konkurencieschopné poľnohospodárstvo, ktoré dbá na kvalitu. Pretože je vaším právom spoľahnúť sa na kvalitné osivo so zaručenou klíčivosťou pre optimálne úrody.

Poľnohospodárstvo potrebuje dôveru, rešpekt a spoľahlivosť – výberom originálneho osiva SAATBAU investujete do budúcnosti.