Vaša pridaná hodnota

Ako producent vysokokvalitného osiva ponúkame odrody s rôznou pridanou hodnotou-zamerania na úrodnosť a jej kvalitu. Začína to výberom z nášho širokého portfólia odrôd a končí to rôznorodým ošetrením osiva.

Etikety našich výrobkov

Ošetrovanie a morenie osiva