OPTICARE

Prémiové morenie

Okrem dostatočného prísunu makroelementov dusíka, fosforu, draslíka a horčíka, ako aj síry a stopového prvku bóru zohráva pri repke olejnej zásadnú úlohu molybdén.

Význam a funkcia molybdénu (Mo) v rastlinách

Molybdén ako základná rastlinná živina sa podieľa na dôležitých metabolických procesoch v rastlinách. V rastlinách repky zohráva molybdén dôležitú úlohu pri využívaní dusíka a podieľa sa na tvorbe bielkovín a peľu.

Príznaky nedostatku sa môžu najskôr objaviť na najmladších aj najstarších častiach rastliny. Chlorotické vyblednutie, podobné nedostatku N, je zvyčajne najprv viditeľné na starých orgánoch. Pravdepodobnosť pozorovania zodpovedajúceho nedostatku sa zvyšuje s podielom dusičnanov pri hnojení dusíkom.

Podmienky pre nedostatok molybdénu

  • nízky obsah molybdénu v pôde
  • nízka hodnota pH pôdy
  • vysoký obsah oxidov železa v pôde (napr. podzoly ).

Príznaky nedostatku molybdénu

  • lyžicovité listy s tmavozelenými listovými čepeľami
  • bledozelené listy a zhnednuté okraje listov
  • asymetrický rast listu
  • rozdelenie špičky listus
Prevencia nedostatku molybdénu

Proti nedostatku sa dá bojovať aplikáciou vápna do pôdy alebo hnojením hnojivami so stopovými prvkami obsahujúcimi molybdén. Samostatné hnojenie však spôsobuje náklady a malo by sa vykonať skôr, ako repka prijme nitrátový dusík vo vysokom množstve.
V poľných skúškach sa preto testoval účinok morenia osiva s Mo. V priemere sa na všetkých lokalitách dosiahlo navýšenie úrod nad 170 kg/ha – a to bez dodatočných nákladov na aplikáciu! Mikroprvky sú pre repku prospešné najmä v kritických fázach a pri vysokom abiotickom strese.

Z tohto dôvodu vám spoločnosť SAATBAU LINZ ponúka prémiové ošetrenie osiva OPTICARE pre špičkové odrody, ktoré okrem fungicídneho ošetrenia osiva obsahuje aj stopový prvok molybdén.