PŠENICA JARNÁ - TVRDÁ

DUROFINUS

Kvalitou prekvapí vo finále

 • DUROFINUS vyniká nízkym vzrastom a najlepšou odolnosťou proti poliehaniu
 • skoro klasí a stredne skoro dozrieva, (dlhšie nalieva zrno ako DUROMAX) čím dosahuje vyššie úrody
 • V konkurencii jarných durumiek je najmenej náchylný na napadnutie múčnatkou
 • vysokým obsahom žltých pigmentov je vhodný pre výrobu bezvaječných cestovín a má priaznivý gluténový index

Popis

Skoré klasenie a stredne skorá zrelosť sa ukázali ako veľmi
vhodná vlastnosť pre navýšenie úrodového potenciálu. Z
ponúkaných odrôd je najmenej náchylný na múčnatku. Kvalitu
úrody a záujem od odrodu zvýrazňuje vysoký obsah žltého
pigmentu a priaznivé gluténový index. Parametrami vysoko
prevyšuje doteraz porovnávané odrody. Vhodný je na výrobu
bezvaječných cestovín, nakoľko cesto má výraznejšie žlté
sfarbenie.

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: BB
  • Doporučený termín sejby: čo najskôr na jar
  • Odporúčaný výsevok: 350-450 zŕn/m2, 190-220 kg/ha