Odroda vyšľachtená na SLOVENSKU, NPPC - VÚRV Piešťany, VŠS Vígľaš Pstruša, reg. 2011

PROKOP

S ním prichádza pokrok

 • veľmi skorá odroda
 • veľmi odolný poliehaniu
 • stredne vysoký vzrast
 • rovnomerne dozrieva celá rastlina

Popis

Plevnatý žltozrný typ, metlina je veľmi dobre ozrnená. Veľmi skoro dozrieva , čím je vhodná do zemiakovej a horskej
výrobnej oblasti. Vytvára stredne vysoké nepoliehavé porasty, nevyžaduje
morforeguláciu, iba pri prehnojení nad 80 kg N vo veľmi
vlhkom ročníku. Plastická odroda, s rovnomerným dozrievaním. Zdravotný stav má dobrý a je tolerantnejšia na fuzariózy. Celkove má dobrú odolnosť proti chorobám. HTZ je vyššia / 34-38g /, zrno má vysokú objemovú hmotnosť s
vysokým podielom predného zrna, plevnatosť zrna je stredná. Insekticídne ošetrenie doporučujeme

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: BB
  • Doporučený termín sejby: čo najskôr na jar
  • Hnojenie: Za účelom predchádzania rizika poliehania u odrôd ovsa , hnojíme N veľmi opatrne, s prihliadnutím na N-min podľa lokality postačujúca je aj dávka 40-80 kg N/ha
  • Odporúčaný výsevok: 500-550 zŕn/m2, 175-185kg/ha
  • Regulátor rastu: v nepriaznivých daždivých podmienkach doporučujeme požitie CCC

  PROFIL ODRODY

  Agronomické vlastnosti
  Lámavosť stebla
  5 stredná
  Ukazovatele úrodnosti
  Úroda zrna
  4 nízka až stredná

  Klasifikácia podľa AGES - Inštitút pre trvalo udržateľnú rastlinnú výrobu
  *Klasifikácia podľa hodnotenia pestovateľov