POHÁNKA SIATA

BILLY

Kde vládne sucho, ja sa presadím

 • ideálny partner do zmesí v greeningu
 • rýchly počiatočný vývoj aj suchých strniskách po žatve
 • hnedé zrno
 • vhodná do greeningu

Popis

Nenáročná plodina s rýchlym počiatočným vývojom, klíči a vzchádza aj na suchom stanovišti, dobre využíva živiny. Porast pohánky má menšiu pokryvnosť, uprednostňujeme sejbu v zmesi, kde vymŕza. Predchádzame úplnému vyzretiu semien. Nie je príbuzná so žiadnou hlavnou pestovanou plodinou. Je najlepší „prerušovač“ v osevnom postupe. Má fytosanitárny účinok, obzvlášť proti chorobám. Rastie aj jej význam na potravinárske využitie. Má hnedé zrno. Pri pestovaní na zrno nerovnomerne dozrieva a zaburiňuje !

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: 25 kg/vrece
  • Doporučený termín sejby: koniec júla - august
  • Hnojenie: N-hnojenie 1 x 40-60kg/ha garantuje dobrý vývin porastov
  • Odporúčaný výsevok: 60-80kg/ha do miešaniek, alebo 150-300 nažiek/m²
  • Ochrana rastlín: Hĺbka sejby: 3-4 cm