HRACHOR SIATY LISTOVÝ

MONI

Biologická továreň na dusík

 • rýchly počiatočný vývoj
 • znáša aj sucho
 • enormne púta vzdušný dusík
 • ľahko vymŕza

Popis

Vhodný na zelené hnojenie – GREENING aj v suchších oblastiach,
má rýchly počiatočný vývoj a potláča buriny.
Dĺžka vegetačnej doby je 8-12 týždňov,
je výborný prerušovač v osevných postupoch s prevahou obilnín a olejnín
zvyšuje obsah dusíka v pôde až o 80-160 kg/ha. Sprístupňuje fosfor do ľahko prijateľných foriem a
odpudzuje vošky obsahom neurotoxínov, čím je nevhodný na
priame skrmovanie.

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: 25 kg/vrece
  • Doporučený termín sejby: do začiatku augusta
  • Odporúčaný výsevok: 90 - 100 zŕn/m2, 60 - 80 kg / ha