Ozimná pšenica - osinatá, pekárenská kvalita A/E

ANGELUS

Optimálne vyšľachtená úrodnosť a kvalita

 • stredne neskorá
 • dobre odolná poliehaniu s vysokou HTZ a HLV
 • dlhšie obdobie nalievania zrna
 • pri vyskej intenzite hnojenia N vyžaduje v mokrom ročníku kvalitnú morforeguláciu a ochranu

Popis

Stredne neskorá osinatá pšenica s pekárenskou kvalitou E (6-7).
Stredne vysoké porasty v kombinácii s dobrou odolnosťou proti
poliehaniu garantujú vysokokvalitnú úrodu. Zrno má nadpriemerný
obsah proteínov, pri vysokej objemovej hmotnosti
dosahuje kvalitu aj vďaka nadpriemerným hodnotám pádového
čísla. V mokrých ročníkoch má dobrú odolnosť proti prerastaniu.
Kvalitný Zelenyho test celkovo dopĺňa výborné pekárenské
vlastnosti odrody. V obilnom sile patrí medzi tzv. zlepšovacie
odrody. Dobrý zdravotný stav, obzvlášť proti hrdzi plevovej a
klasovým fuzáriám rozširuje využitie odrody pre pestovanie aj
vo vlhkejších oblastiach. Pri vlhkom počasí a vysokej intenzite
hnojenia N kladieme dôraz na morforeguláciu a kvalitnú
fungicídnu ochranu. Dlhšie obdobie

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: BB
  • Doporučený termín sejby: od 1. októbra do 25. novembra
  • Odporúčaný výsevok: 350-450 zŕn/m2, 190-230 kg/ha