Ozimná pšenica - osinatá, pekárenská kvalita E

LUKULLUS

Známy v celej krajine

 • pekárenská kvalita E (7) - najžiadanejšia exportná pšenica
 • špičková hodnota Alvelografu (index P/L a W)
 • vysoký úrodový potenciál a výmeľnosť múky
 • skoré dozrievanie , vysoká HTZ a objemová hmotnosť

Popis

Zrno má vysoký obsah proteínov a kvalitného lepku. Odroda dosahuje vysokú a stabilnú objemovú hmotnosť. Hodnoty Zelenyho testu má vysoké, vysoké a stabilné je aj číslo poklesu. Zrno má dobrú odolnosť proti prerastaniu pri vlhkom počasí. Výmeľnosť múky zo zrna je vyššia o 20%. Aj pre túto vlastnosť mlyny zamerané na produkciu vysoko kvalitnej múky preferujú LUKULLUS. Vytvára stredne vysoké porasty s dobrou odolnosťou proti poliehaniu a vymŕzaniu. Odolnosť proti chorobám, proti múčnatke, fuzáriám aj proti hrdzi pšeničnej je dobrá. Odroda je vhodná na pestovanie v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti. Pšenica dáva stabilné úrody aj v suchších podmienkach. Pre dosiahnutie potravinárskej kvality E, odporúčame vysoké dávky N/ha, kvalitnú morforeguláciu, listovú výživu s obsahom síry a stopových prvkov

  AGROTECHNIKA

  • Doporučený termín sejby: od 25. septembra - do 30. novembra
  • Odporúčaný výsevok: 300 - 400 zŕn/m2

  PROFIL ODRODY

  Sklon k napadnutiu hubovými patogénmi
  Fuzariózy klasu
  4 nízky až stredný
  sklon k napadnutiu-Múčnatka trávová
  4 nízka až stredná

  Klasifikácia podľa AGES - Inštitút pre trvalo udržateľnú rastlinnú výrobu
  *Klasifikácia podľa hodnotenia pestovateľov