LUCERNA SIATA

LA ROCCA

Spoľahlivo poskytuje viac úrod do roka

  • vysoko cenené bielkovinové krmivo
  • hlboko korení a zúrodňuje aj podorničie, náročná na pôdnu reakciu(neutrálnu-mierne zásaditú)
  • sprístupňuje fosfor, aktivizuje pôdny život
  • nesiať do polôh s vysokou hladinou podzemnej vody s nevodnou pH kyslosťou, prebytok N v 1. roku zvyšuje riziko poliehanie následne vysiatej pšenice

Popis

Poskytuje vysokohodnotné bielkovinové krmivo. Vhodná aj do suchých a teplých oblastí. Spoľahlivo prezimuje, začiatok kvitnutia je stredne skorý. Obľubuje vyšší obsah vápnika v pôde pH nad 6,5 a po kosbe
veľmi dobre obrastá. V závislosti od ročníka poskytuje 3-4 kosby po dobu pestovania
3-4 roky. Biologicky zvyšuje úrodnosť prevzdušnením do hĺbky, pôsobí
melioračne a zlepšuje štruktúru pôdy. Po 3 rokoch pestovania zanecháva v pôde cca 180 kg N, pričom
využiteľnosť N v 1.roku je 20-30%. Po zaoraní sa z mohutného koreňového koreňového systému obohatí pôda o vysoké množstvo uhlíka a fosforu

    AGROTECHNIKA

    • Balenie: 25 kg/vrece
    • Odporúčaný výsevok: 20-25kg/ha