čirok

GOLIATH

Výší sahá do nebes

 • raný hybrid, výška rostlin 3 – 4 m
 • vysoký výnos silážní hmoty
 • všestranné využití – zelené krmení, siláž a biomasa
 • vhodný do sušších oblastí

Popis

Goliath dosahuje enormního výnosu nadzemní hmoty i na suchých lokalitách s vysokou výtěžností metanu v bioplynovém zařízení. Charakteristický je
pomalý počáteční vývoj, který přechází do rychlého nárůstu.sušiny v období vysokých denních teplot. Nejvyšší nárůst sušiny dosahuje v měsíci srpnu až září. GOLIATH má vysokou odnožovací schopnost. Optimální termín výsevu je od poloviny do konce měsíce května, nedoporučujeme včasnější výsevy do studené půdy. Nejzazší termín setí je do poloviny června. Je vhodné předseťovou přípravou půdy vytvořit optimální seťové lůžko do hloubky setí 2-4 cm s jemnou nadzemní strukturou půdy. Nevhodné je válení půdy po zasetí.Optimální předplodinou čiroku je žito na zelené krmení nebo na siláž..Výška porostu před sklizní dosahuje cca 3 až 4 metry. Sklizeň se provádí od poloviny září, cca 14 dnů po objevení laty řezačkou po dosažení sušiny 26–28 %.

  Management porostu

  • Yp balení: Balení : 300 000 zrn/pytel
  • Doporučení pro pěstování: 25 semen/m

  Novinky &
  aktuality

  No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.