Mastňák habešský

MUNGO

Hvězda letních meziplodin

 • hvězdnicovitá letní meziplodina
 • nedřevnatí, dobře se zaorává
 • dobře využije močůvku i digestát

Popis

MUNGO je hvězdnicovitá meziplodina vhodná na setí od konce června do začátku srpna při výsevku 7 – 10 kg/ha 1 až 2 cm hluboko. Vytvoří během 7 týdnů až 4 tuny sušiny při výšce do 1 metru. Vhodná do směsí se slunečnicí nebo peluškou.První mrazíky ukončí vegetaci, takže nedochází k nadměrnému odběru vody. Protože MUNGO vykazuje nízkou lignifikaci, posklizňové zbytky se dobře rozkládají a nečiní problémy při následném zpracování půdy.

  Management porostu

  • Yp balení: Balení : 10 kg
  • Doporučení pro pěstování: 7 - 10 kg

  Novinky &
  aktuality

  No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.