Rzepak ozimy

KENTUCKY [F1]

Polisa na suszę!

 • bardzo wysoki potencjał plonowania
 • duża odporność na stres suszy
 • dobra odporność na suchą zgniliznę i zgniliznę twardzikową
 • wyjątkowa odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie nasion

Opis

KENTUCKY F1 to nasza odmianowa nowość, zarejestrowana
na Węgrzech w 2023 r. W dwuletnim procesie rejestracji,
przeprowadzonym w gorącym i suchym klimacie Węgier,
KENTUCKY F1 wyróżnił się wysokim potencjałem plonowania,
bardzo wysoką zdrowotnością oraz wysoką odpornością na
pękanie łuszczyn. W polskich warunkach odmiana wykazuje
się mocnym wigorem jesiennego wzrostu, bardzo dobrą
zimotrwałością oraz bardzo dobrą regeneracją po zimie.
Wysoka tolerancja na stres suszy umożliwia uprawę
KENTUCKY F1 na słabszych stanowiskach. KENTUCKY F1 to
znakomita propozycja odmianowa i odpowiedź na ocieplający
się klimat i coraz częściej pojawiające się susze.

  Nadzorowanie plantacji

  • Jednostka opakowania: 150.000 nasion
  • Zalecenia dotyczące uprawy: Termin siewu/obsada [roślin/m²]: wczesny 35 - 40 optymalny 40 - 45 opóźniony 50 - 60

  Aktualności i
  wydarzenia

  Quick Links