Rzepak ozimy

PIROL [F1]

Wysoki i bezpieczny plon!

 • wybitny potencjał plonowania
 • odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV)
 • odporność na suchą zgniliznę kapustnych – gen Rlm7
 • średniowczesny termin kwitnienia i dojrzałości technicznej

Opis

PIROL F1 to nowa odmiana rzepaku ozimego zarejestrowana w Polsce w 2022 r. Wysoki potencjał plonowania PIROLA potwierdzony jest w doświadczeniach urzędowych COBORU: 113% wzorca w 2019 r., 113% wzorca w 2020 r. i 108% wzorca w 2021 r. Tak wysokie wyniki potwierdzają stabilność plonowania PIROLA w zmiennych warunkach klimatycznych
i na zróżnicowanych stanowiskach. Mocny wigor jesienny odmiany daje możliwość szerokiego okna siewu. PIROL wysiany w terminie opóźnionym jest w stanie rozbudować silną rozetę, która zapewni odpowiednie przezimowanie. Genetyczna odporność PIROLA na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) i suchą zgniliznę kapustnych oraz odporność na pękanie łuszczyn i na wyleganie chronią wysoki plon do samego zbioru!

  Nadzorowanie plantacji

  • Jednostka opakowania: 150.000 nasion
  • Zalecenia dotyczące uprawy: Termin siewu/obsada [roślin/m²]: wczesny 35 - 40 optymalny 40 - 45 opóźniony 50 - 60

  Aktualności i
  wydarzenia

  Quick Links