KUKURICA SIATA NA ZRNO | FAO 360 | TYP ZRNA: DENT

ESTEVIO

Keď dynamika prekonáva sucho

 • vysoké úrody obzvlášť v suchších oblastiach
 • toleruje stres a vysoké teploty
 • pevné a nepoliehavé steblo
 • razantný počiatočný vývoj

Popis

ESTEVIO je zrnový hybrid, ktorý dostatočne rýchlym vývinom na jar nielen diferencuje úrodné klasy s 16-18 radmi zŕn, ale dosahuje vyššie úrody aj v suchých podmiekach. Dobre a rýchlo uzatvorené porasty tolerujú stres a často sa vyskytujúce prehriatie. Vyniká pevným a nepoliehavým steblom, odoláva prívalovým búrkam. Rastliny vykazujú veľmi dobrú odolnosť chorobám stebla. Dobre opelený šúľok tvorí až 36-38 zŕn v rade. Pre dosiahnutie najvyšších úrod doporučujeme navýšiť výsevok o 10%

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: 50 000 zŕn/vrece
  • Doporučený termín sejby: čo najskôr na jar podľa oblasti a ročníka pre sejbu kukurice
  • Odporúčaný výsevok: 70 - 75 000 zŕn/ha

  PROFIL ODRODY

  Sklon k napadnutiu hubovými patogénmi
  Spála kukurice(Helmintospóriová škvrnitosť listov)
  5 stredná

  Klasifikácia podľa AGES - Inštitút pre trvalo udržateľnú rastlinnú výrobu
  *Klasifikácia podľa hodnotenia pestovateľov