Úvod > Osivá > Kukurica siata > ILLUSTRADO
KUKURICA SIATA NA ZRNO | FAO 390 | TYP ZRNA: DENT

ILLUSTRADO

Ilustrácia vynikajúcich vlastností

 • najnižšie položený šúľok na rastline
 • nízky vzrastom, dlhý klas
 • prvý v odovzdávaní vody zo zrna, umožňuje skoršie sejby ozimných obilnín
 • nízke náklady na zber a zaoranie slamy

Popis

ILLUSTRADO je stredne skorý hybrid pre intenzívnu produkciu • má pozvoľný počiatočný vývoj a dobrú odolnosť proti chladu • vyniká výbornou toleranciou proti stresu zo sucha • porasty sú stredne vysoké, bez sklonu k poliehaniu a lámavosti stebla • z našich hybridov má najnižšie nasadený klas • výnimočne dlhý klas tvorí stredne veľké zrno až v 18 radoch • listene v šúľku sa včas oddeľujú • nízke porasty majú dobrý zdravotný stav • pri vysokej úrode nepoliehajú a steblá sú nelámavé • súlad týchto vlastností ho predurčuje aj do veternejších a stresových oblastí • kombinácia nižšieho vzrastu, spontánneho zosychania celej rastliny a nízko položeného klasu, radí tento hybrid k špičke v nízkych nákladoch na zber a následnú zaorávku slamy

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: 50 000 zŕn/vrece
  • Doporučený termín sejby: čo najskôr na jar podľa oblasti a ročníka pre sejbu kukurice
  • Odporúčaný výsevok: 70 - 75 000 zŕn/ha