jačmeň ozimný 6-radový

ADALINA

Univerzálnosť na vaše želanie

 • najvyšší úrodový potenciál (na úrovni hybridov - hodnotenie v stupňoch 8-9)
 • najvyššia HL váha
 • excelentný podiel zrna nad 2,5mm
 • perfektná odolnosť proti poliehaniu

Popis

ADALINA je 6-radová odroda ozimného jačmeňa vhodná do všetkých oblastí pestovania. Dosahuje vysoké úrody zrna s výnimočnou kvalitou. ADALINA je skorá, stredne vysoká odroda s najlepšou odolnosťou proti poliehaniu, s vysoku stabilitou stebla. Dosahuje dobrý zdravotný stav listovej plochy, obzvlášť vyniká odolnosťou proti múčnatke a škvrnitostiam jačmeňa. Výnimočná je aj nadpriemernou kvalitou zrna. Vytvára veľmi pekné zrno s najvyššou HL váhou v sortimente 6-radových ozimných jačmeňov. Často prevyšuje touto vlastnosťou aj 2-radové odrody. Prepad zrna na sitách je rovnako najoptimálnejší. V doteraz uskutočnených
analýzach obsahu proteínov v zrne prevyšuje iné odrody o 0,3-1%. Kombinácia týchto úžitkových vlastností predstavuje do budúcnosti v šľachtení našich odrôd jeden míľový krok vpred.

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: 30 kg | BigBag: 1 000/500 kg, balenie vo vreciach a 500 kg BB nahlásiť čo najskôr
  • Doporučený termín sejby: 20. september–10. október
  • Hnojenie: podľa podmienok , ročník a lokalita, smernice Krížového plnenia 1.dávka N 30-50kg/ha; 2.dávka N 30-50kg/ha; 3.dávka N podľa potreby 20-30 kg/ha
  • Odporúčaný výsevok: 270–300 zŕn/m² | 120–155 kg/ha