ARTEMIS

Mýtický vrchol troch vlastností

 • veľmi vysoké úrody vo všetkých oblastiach
 • spoľahlivé úrody vďaka rezistencii TuYV
 • najvyššia olejnatosť semien
 • najvyšší výnos oleja na jednotku plochy

Popis

Tento TuYV rezistetný hybrid celkovo vyniká výborným zdravotným stavom. Každoročne skoro na jar vytvára vzhľadom najkrajšie porasty. V odolnosti proti sklerotínii s hodniacim stupňom 2 sa stal najodolnejším hybridom repky v Rakúsku. Hybrid je adaptabilný aj na suchý priebeh počasia. Kvitne a dozrieva stredne skoro. Je plastický a veľmi tolerantný proti stresu a chorobám. Dynamický a vyšší vzrast s rýchlym vývojom do zimy si vyžaduje optimálnu morforeguláciu. Vitálne, vysoké porasty vykazujú výbornú odolnosť proti poliehaniu. V produkcii oleja za dva roky ŠOS dosiahol 115,6% na priemer.

  PROFIL ODRODY

  Sklon k napadnutiu hubovými patogénmi
  Phoma
  3 nízka

  Klasifikácia podľa AGES - Inštitút pre trvalo udržateľnú rastlinnú výrobu
  *Klasifikácia podľa hodnotenia pestovateľov