REPKA OZIMNÁ

PIROL H

Istota vo všetkých parametroch

  • veľmi vysoké úrody aj v menej vhodných oblastiach vďaka mohutnému koreňovému systému a vyššiemu vzrastu
  • dobre odolný proti chorobám ako sklerotínia, vysokotolerantný napadnutiu Phomou (gén Rlm7)
  • spoľahlivé úrody vďaka rezistencii TuYV
  • dosahuje najvyššie úrody semien aj oleja

Popis

Výborný zdravotný stav a stabilitu hybridu poskytuje kombinácia TuYV rezistencie a génu Rlm rezistencie. Proti sklerotínii je stredne dobre odolný. Vysoké úrody semena pri vysokej olejnatosti potvrdzuje mohutný, výborne vetviaci habitus rastlín. Robustnosť nadzemnej časti a bujnosť koreňového systému zabezpečuje intenzívny príjem živín pre tvorbu maximálnej úrody. PIROL vyniká intenzívnym vývojom už do zimy. Plasticitu hybridu zvýrazňuje výborná odolnosť proti vymŕzaniu a odolnosť proti poliehaniu. Semená pri vysokej úrode dosahujú strednú HTS s veľmi vysokým obsahom oleja.

    AGROTECHNIKA

    • Doporučený termín sejby: od 15. augusta - do 5. septembra
    • Odporúčaný výsevok: 45 - 60 semien/m²