Prezimujúca 1-ročná prezimujúca zmes na zelené krmivo

FUTTERPROFI EI

Prezimujúca zmes vhodná pre všetky polohy

 • Pri zasiatí do strniska umožňuje rýchla tvorba biomasy do zimy 1 - 2 kosby
 • Vhodná je na 1-ročné pestovanie t. j. 2. jarnou kosbou po prezimovaní • zaisťuje úrodu
 • Zaisťuje úrodu krmovín aj v najsuchších ročníkoch . veľmi vhodná ako následná plodina po ozimných obilovinách
 • Dosahuje nielen vysokú úrodu, ale aj vysokú kvalitu krmiva.

Popis

Z dôvodu nedostatku základného krmiva vo veľkochovoch,
vplyvom často sa vyskytujúcich nepriaznivých poveternostných
podmienok alebo premnoženia škodcov, je možné vďaka vďka
zmesi FP EI operatívne doplníť chýbajúce zásoby zelenej hmoty.
Kombináciou suchuodolných ďatelín (51%) a mätonohov(49%) je
FP EI určená na sejbu do strniska po ozimných obilovinách. Na
jar sa vysieva následne so sejbou silážnej kukurice bezorebnou
technológiou. Poskytujúc maximálny úrodový potenciál už
prvou kosbou, môžeme v okrajových oblastiach pestovania
kukurice na siláž ako náhradu použiť aj zmes FUTTERPROFI EI.

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: 10 kg
  • Doporučený termín sejby: apríl-august
  • Odporúčaný výsevok: 30-40 kg