Prezimujúca 1-ročná zmes na zelené krmivo

Landsbergská zmes

Vysokocenené doplnkové krmivo

 • porast pôsobí proti erózii, nachádza využitie aj v NO-TILL technológii pre priamu sejbu hlavnej plodiny do zmesi
 • púta vzdušný dusík, poskytuje 2-3 kosby zeleného krmiva
 • potláča buriny a kumuluje vlahu
 • zvyšuje celkovú úrodnosť pôdy

Popis

Znáša neskorý termín sejby a vďaka výborným vlastnostiam je ako
predplodina ideálna aj na zelené hnojenie.
Zloženie:
• Mätonoh hybridný LEONIS
• Ďatelina purpurová KARDINAL
• Vika panónska BETA

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: 20 kg
  • Doporučený termín sejby: do začiatku septembra
  • Odporúčaný výsevok: 70-80 kg/ha