Zemědělci

Našim zemědělcům dodáváme osivo všech plodin a nabízíme zajímavé smlouvy o převzetí sklizně.

Jsme spolehlivým partnerem pro zemědělce v Rakousku. Zaručujeme kvalitní osivo a nabízíme spolehlivý servis při plnění našich dodavatelských smluv. Našim partnerským zemědělcům, a to jak konvenčním, tak ekologickým, umožňujeme zajistit si sklizeň prostřednictvím smluv. V rámci těchto smluvních zemědělských projektů zajišťujeme kompletní smluvní řetězec od zemědělce až po zpracovatele a plně servisujeme naše zemědělské dodavatele v rámci tohoto řetězce.

Dodáváme

našim zemědělcům včas kvalitní osivo pro všechny plodiny vypěstované našimi zaměstnanci.

Jako spolehlivý partner národního i mezinárodního potravinářského průmyslu garantujeme

dodávky vysoce kvalitních certifikovaných zemědělských surovin do našich partnerských provozů.

Společně s našimi zemědělskými dodavateli a zákazníky v potravinářském průmyslu vytváříme

prostředí, které nám umožňuje zásobovat obyvatelstvo kvalitními produkty z domácího zemědělství i v obtížných situacích.

Šlechtěním odrůd přizpůsobených pěstitelským oblastem a přizpůsobených měnícímu se klimatu zajistíme

stabilní výnosy a kvalita sklizně, jakož i zachování domácí odrůdy plodin pro naše zemědělce.

Rádi bychom poděkovali

našim zemědělcům. Spotřebitelé si stále více uvědomují hodnotu zemědělství a kvalitních potravin z regionální produkce. Práce našich zemědělců si zaslouží uznání a respekt.

Z pole rovnou na stůl

Náš řetězec hodnot

Odrůda OSIVA DOBRÁ SKLIZEŇ Farmáři Množitelé Šlechtění Výzkum K O N T R O L A K V A L I T Y