Množitelé

Profesionalita a smysl pro zodpovědnost jsou předpokladem pro produkci osiv. Obě tyto vlastnosti jsou charakteristické pro členy společnosti SAATBAU LINZ. Od založení družstva je množení osiva v dobrých a spolehlivých rukou našich zemědělců.

Obsluhu našich množitelů osiva zajišťují speciálně vyškolení zaměstnanci družstva. Každoročně se ve vybraných klimatických oblastech Rakouska a sousedních zemí množí 350 odrůd 37 různých plodin a 96 ekologických odrůd 30 plodin. Díky tomuto množení na přibližně 19 000 hektarech – 14 400 hektarech konvenčních a 4 600 hektarech ekologických – je dokonale zajištěna produkce surového osiva.

Čistota, zdravotní nezávadnost a klíčivost – tato tři kritéria musí být splněna na nejvyšší úrovni. Kvalita osiva nesnese žádné kompromisy.

Rozhovor s Hannesem Huttererem

Množitelé SAATBAU

Rodina Huttererů z „Raabsu an der Thaya“ je členem SAATBAU LINZ od roku 1993. Pravidelně množí ozimé a letní obiloviny. V roce 2012 převzal hospodářství po svých rodičích Hannes Hutterer. Od roku 1997 je delegátem SAATBAU LINZ.

Vaše rodina má dlouhou tradici množitele semen. Jaké plodiny množíte? Čemu musíte u jednotlivých plodin věnovat zvláštní pozornost.

Pracujeme především s ozimým tritikale, letní pšenicí a ozimým žitem. Region Waldviertel je tradiční oblastí pěstování žita. Při množení musíme dbát na to, aby mezi naším a ostatními žitnými poli byla dostatečná vzdálenost. Žito je křížově se opylující obilovina, což znamená, že by se hnojilo i s jinými odrůdami. To by ohrozilo čistotu množené odrůdy. Ozimé tritikale je vhodné jako meziplodina mezi dvěma poli. Navíc je vysoce výnosné a pro náš region ideální. Množením pšenice letní se snažíme vyhnout příliš vysokému vrcholu pracovního zatížení na podzim.

Oblast, ve které se vaše farma nachází, není pro zemědělství ideální. Jak to ovlivňuje vaše hospodaření s plodinami? Jaké jsou výhody regionu Waldviertel, pokud jde o kvalitativní vlastnosti žita, máku, ovsa…?

U ozimých obilovin a ozimé řepky je třeba věnovat zvláštní pozornost optimálnímu vývoji před zimou. Rozhodující je, aby se neselo příliš pozdě kvůli velmi dlouhým mlhavým obdobím v pozdním podzimu, tj. málo slunečního svitu a nízké teploty. Na jaře začíná vegetace často později. V loňském roce jsme měli pozdní mrazy až do poloviny května (noční teplota 9. května byla -1,5 °C), které způsobily poškození listů pšenice letní a ječmene letního. Oblast Waldviertelu je suchou oblastí, kde se v pozdním jaru někdy vyskytují velmi výrazná období sucha. Žito je nenáročné a tyto podmínky dobře zvládá.

Kde vidíte sebe a svou firmu v příštích pěti letech?

Ze současného pohledu nemá smysl rozšiřovat provoz. Zaměříme se na investice do udržení stávajícího stavu.

Z pole rovnou na stůl

Náš řetězec hodnot

Odrůda OSIVA DOBRÁ SKLIZEŇ Farmáři Množitelé Šlechtění Výzkum K O N T R O L A K V A L I T Y K O N T R O L A K V A L I T Y MNOŽENÍ OSIVA

Výzkum

SAATBAU LINZ investuje 5 % svého ročního obratu do výzkumu a vývoje nových osiv.

Šlechtění

Úspěšné šlechtění rostlin vytváří základ pro neustálý vývoj a adaptaci odrůd, aby byly schopné úspěšně reagovat na nové výzvy, jako jsou například klimatické změny

Zjistit více

Odrůda

Vývoj produktů je úzce propojený se šlechtěním a vybírá nejúspěšnější odrůdy na certifikaci.

Zjistit více

Množitelé

Členové družstva Saatbau množí odrůdy s maximální opatrností.

Zjistit více

Kontrola kvality

Organizujeme spolehlivé smluvní řetezce od farmářů po zpracovatele osiv, čímž zabezpečujeme kvalitu našich potravin.

Zjistit více

Farmáři

Našim farmářům dodáváme osivo všech plodin a nabízíme atraktivní smlouvy na zpětné vykoupení sklizně.

Zjistit více

Erntegut

Wir organisieren zuverlässige Vertragsketten vom Landwirt bis zu den Verarbeitern und sichern so die Qualität unserer Ernährung.

Lebensmittel

Mit dem Geschäftsbereich LEBENSMITTEL zählt SAATBAU zu den wichtigsten Rohstofflieferanten der mitteleuropäischen Lebensmittelwirtschaft.

Mehr erfahren