Šlechtění

Úspěšné šlechtění je základem pro neustálý vývoj a přizpůsobování odrůd, aby byly schopny účinně reagovat na nové výzvy, jako je například změna klimatu.

SAATBAU LINZ investuje do různých šlechtitelských programů. Ve šlechtitelské stanici kukuřice v Schöneringu šlechtíme hybridy kukuřice pro všechny oblasti pěstování kukuřice v Rakousku i pro nejdůležitější oblasti pěstování kukuřice v Evropě. Výzkumná a vývojová činnost společnosti SAATBAU LINZ je založena na nejmodernějších technikách a metodách. SAATZUCHT DONAU, dceřiná společnost SAATBAU LINZ, se zabývá intenzivním výzkumem, šlechtěním a vývojem ozimé pšenice, ozimého (pivovarského) ječmene, tritikale, tvrdého ječmene a špaldy, jakož i řepky a sóji. Náš program šlechtění slunečnice realizuje rumunská dceřiná společnost DONAU SAAT. Všechny tři šlechtitelské provozy se zaměřují na neustálou optimalizaci technologií a metodiky – to je to, co nás činí tak úspěšnými!

Šlechtitelské stanice

Nové výzvy

Dopady změny klimatu jsou v posledních letech stále patrnější a jejich důsledky jsou nápadně zřetelné. Zde přichází ke slovu náš program šlechtění rostlin s důsledným úsilím o přizpůsobení odrůd s ohledem na

  • horko a
  • sucho,
  • choroby a
  • náchylnost ke škodlivým organismům.

 

Změna klimatu způsobuje, že Evropa není jen sušší a teplejší. Mnoho nových škůdců se usazuje v našich zeměpisných pásmech a těží z mírnějších zimních teplot. Kromě toho musíme počítat také s nárůstem chorob rostlin. Šlechtitelé rostlin usilovně pracují na vyšlechtění nových odrůd s odpovídající odolností, aby zajistili zemědělcům ekonomický úspěch v budoucnosti.

 

 

Šlechtění nových a vysoce výkonných odrůd přizpůsobených regionálním podmínkám, jako je klima a kvalita půdy, je naším posláním a příspěvkem k tomu, aby zemědělství bylo vhodné pro budoucnost.

 

 

 

ječmen ozimý sladařský

Úspěšná historie

V posledních 20 letech pěstování letního ječmene trvale klesalo. Vysévá se až v březnu, a proto často trpí vedrem ve velmi mladé vývojové fázi. To mělo za následek nestabilní výnosy a problémy s kvalitou, což mělo dopad i na domácí pivovarnictví. intenzivním křížením a selekcí byly pivovarské vlastnosti letního ječmene přeneseny na ječmen ozimý, který je podstatně výnosnější a stabilnější plodinou. Dnes se přibližně 40 % sladu získává z ozimého ječmene a tento podíl se pravděpodobně zvýší na 70-80 %. Díky změnám klimatických podmínek lze u ozimého ječmene dosáhnout vyšších výnosů a lepších sladovnických vlastností. Zimní pivovarský ječmen tak dává naději, že i přes klimatické změny bude v Rakousku dostatek obilovin pro domácí výrobu piva.

Z pole rovnou na stůl

Náš řetězec hodnot

Odrůda OSIVA DOBRÁ SKLIZEŇ Farmáři Množitelé Šlechtění Výzkum K O N T R O L A K V A L I T Y