Odrůda

Vývoj produktů úzce souvisí se šlechtěním a je zodpovědný za výběr nejúspěšnějších odrůd pro certifikaci.

Vývoj produktů je zodpovědný za vývoj a umístění nových odrůd. Úzké propojení se šlechtěním v kombinaci s požadavky zemědělců je pilířem úspěšného vývoje nových odrůd.

Abychom splnili očekávání, testuje se vhodnost odrůd pro konkrétní pěstitelské prostředí v rozsáhlých pokusech v různých klimatických pásmech v Evropě. Zápis do národního registru odrůd (např. rakouským úřadem pro bezpečnost potravin BAES) je tak pouze jednou částí našich odborných znalostí v oblasti odrůd. Prostřednictvím celoevropských zkušebních sítí je možné testovat reakce našich odrůd na maximum vlivů prostředí během několika málo let. Označení klimafit“ se uděluje pouze v případě, že odrůda vykazuje dobré vlastnosti ve všech různých klimatických podmínkách. Odrůdy „Klimafit“ jsou naším příspěvkem ke stabilní zemědělské produkci.“

Něco takového jako „normální“ rok neexistuje. Jediné, co je stálé, je neustálá změna!

Christian GLADYSZ
Vedoucí oddělení vývoje produktů

Klimafit

Naše odpověď na změnu klimatu

Dozvědět se více…

Z pole rovnou na stůl

Náš řetězec hodnot

Odrůda OSIVA DOBRÁ SKLIZEŇ Farmáři Množitelé Šlechtění Výzkum K O N T R O L A K V A L I T Y