Odrůda

Vývoj produktů úzce souvisí se šlechtěním a je zodpovědný za výběr nejúspěšnějších odrůd pro certifikaci.

Vývoj produktů je zodpovědný za vývoj a umístění nových odrůd. Úzké propojení se šlechtěním v kombinaci s požadavky zemědělců je pilířem úspěšného vývoje nových odrůd.

Abychom splnili očekávání, testuje se vhodnost odrůd pro konkrétní pěstitelské prostředí v rozsáhlých pokusech v různých klimatických pásmech v Evropě. Zápis do národního registru odrůd (např. rakouským úřadem pro bezpečnost potravin BAES) je tak pouze jednou částí našich odborných znalostí v oblasti odrůd. Prostřednictvím celoevropských zkušebních sítí je možné testovat reakce našich odrůd na maximum vlivů prostředí během několika málo let. Označení klimafit“ se uděluje pouze v případě, že odrůda vykazuje dobré vlastnosti ve všech různých klimatických podmínkách. Odrůdy „Klimafit“ jsou naším příspěvkem ke stabilní zemědělské produkci.“

Něco takového jako „normální“ rok neexistuje. Jediné, co je stálé, je neustálá změna!

Christian GLADYSZ
Vedoucí oddělení vývoje produktů

Klimafit

Naše odpověď na změnu klimatu

Dozvědět se více…

Z pole rovnou na stůl

Náš řetězec hodnot

Odrůda OSIVA DOBRÁ SKLIZEŇ Farmáři Množitelé Šlechtění Výzkum K O N T R O L A K V A L I T Y K O N T R O L A K V A L I T Y MNOŽENÍ OSIVA

Výzkum

SAATBAU LINZ investuje 5 % svého ročního obratu do výzkumu a vývoje nových osiv.

Šlechtění

Úspěšné šlechtění rostlin vytváří základ pro neustálý vývoj a adaptaci odrůd, aby byly schopné úspěšně reagovat na nové výzvy, jako jsou například klimatické změny

Zjistit více

Odrůda

Vývoj produktů je úzce propojený se šlechtěním a vybírá nejúspěšnější odrůdy na certifikaci.

Zjistit více

Množitelé

Členové družstva Saatbau množí odrůdy s maximální opatrností.

Zjistit více

Kontrola kvality

Organizujeme spolehlivé smluvní řetezce od farmářů po zpracovatele osiv, čímž zabezpečujeme kvalitu našich potravin.

Zjistit více

Farmáři

Našim farmářům dodáváme osivo všech plodin a nabízíme atraktivní smlouvy na zpětné vykoupení sklizně.

Zjistit více

Erntegut

Wir organisieren zuverlässige Vertragsketten vom Landwirt bis zu den Verarbeitern und sichern so die Qualität unserer Ernährung.

Lebensmittel

Mit dem Geschäftsbereich LEBENSMITTEL zählt SAATBAU zu den wichtigsten Rohstofflieferanten der mitteleuropäischen Lebensmittelwirtschaft.

Mehr erfahren