Nowe odmiany roślin

Udana hodowla roślin stanowi podstawę ciągłego rozwoju i adaptacji odmian, aby móc skutecznie reagować na nowe wyzwania, takie jak zmiana klimatu.

SAATBAU LINZ inwestuje w różne programy hodowlane. W stacji hodowli kukurydzy Schönering hodujemy hybrydy kukurydzy dla wszystkich obszarów uprawy kukurydzy w Austrii, a także dla najważniejszych regionów w Europie. Prace badawczo-rozwojowe SAATBAU LINZ opierają się na zastosowaniu najnowszych technik i metod. W firmie SAATZUCHT DONAU, filii SAATBAU LINZ, prowadzone są intensywne badania, hodowla i prace rozwojowe nad pszenicą ozimą, (browarnym)jęczmieniem ozimym, pszenżytem, durum, orkiszem oraz rzepakiem i soją. Program hodowli słonecznika jest realizowany się w rumuńskiej filii DONAU SAAT. We wszystkich 3 firmach hodowlanych nacisk kładziony jest na ciągłą optymalizację technologii i metodologii – to jest w dużej mierze ważny element naszych sukcesów.

Lokalizacja stacji hodowlanych

Nowe wymagania

Skutki zmian klimatu stały się bardziej widoczne w ostatnich latach, a konsekwencje tego są oczywiste. W tym miejscu pojawia się hodowla roślin i konsekwentnie inwestuje w adaptację nowych odmian przy

  • stresie spowodowanym upałami i
  • suszą
  • atakami chorób i
  • szkodników.

 

Zmiana klimatu nie tylko sprawia, że Europa staje się bardziej sucha, ale i bardziej gorąca. Wiele nowych szkodników owadów migruje na nasze szerokości geograficzne i korzysta z łagodniejszych zim. Należy również spodziewać się wzrostu chorób roślin wywołanych przez grzyby. Hodowcy roślin ciężko pracują nad hodowlą nowych odmian o dostosowanej odporności, aby również w przyszłości zapewnić sukces gospodarczy rolnikom.

 

 

Hodowla nowych wysokowydajnych odmian, które są dostosowane do regionalnych potrzeb, takich jak warunki klimatyczne i glebowe, jest naszym głównym zadaniem i ważnym wkładem w przyszłościowe rolnictwo.

 

 

 

Jęczmień browarny ozimy

Historia sukcesu

W ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpił ciągły spadek jęczmienia jarego, który jest wysiewany dopiero w marcu, a zatem cierpi szczególnie z powodu upałów już na młodym stadium. Doprowadziło to do wahań plonów i problemów z jakością, które były również zauważalne w krajowym przemyśle piwowarskim. Poprzez intensywne krzyżowanie i selekcję jakość browarna jęczmienia jarego została uzyskana też w bardziej wydajnym i stabilnym jęczmieniu ozimym. Obecnie około 40 % słodu pochodzi z jęczmienia ozimego. Oczekuje się dalszego wzrostu do około 70-80 %. Ze względu na zmienione warunki klimatyczne, wyższe plony i lepsze właściwości słodu można osiągnąć dzięki ozimemu jęczmieniu piwowarskiemu. A więc w browarnym jęczmieniu ozimym powkładamy teraz nadzieję, że pomimo zmian klimatycznych nadal będzie dostępna wystarczająca ilość ziarna z Austrii dla piwa krajowego.

 

Z pola na stół

Nasz łańcuch wartości

ERNTEGUT Rolnicy Odmiana Odmiana Hodowla ERNTEGUT

Badania naukowe

SAATBAU LINZ inwestuje 5 % swoich rocznych obrotów w badania i tworzenie nowych odmian roślin.

Hodowla

Efektywna hodowla roślin stanowi podstawę ciągłego rozwoju i adaptacji odmian, aby móc skutecznie reagować na nowe wyzwania, takie jak zmiany klimatu.

Dowiedz się więcej

Odmiana

Rozwój produktu jest ściśle związany z hodowlą i rekomenduje najlepsze propozycje odmianowe do rejestracji.

Dowiedz się więcej

Produkcja materiału siewnego

Uzyskany materiał siewny poddawany jest ścisłej kontroli jakościowej. Kontrola materiału siewnego rozpoczyna się wraz z dostawą zbiorów, a kończy się dopiero po uzyskaniu materiału siewnego z urzędowym państwowym świadectwem.

Dowiedz się więcej

Kontrola jakości

Organizujemy niezawodne łańcuchy umów od rolników do przetwórców, a tym samym zapewniamy jakość naszej żywności.

Dowiedz się więcej

Rolnicy

Zaopatrujemy naszych rolników w nasiona wszystkich gatunków uprawnych i oferujemy atrakcyjne kontrakty na odbiór plonów.

Dowiedz się więcej

Quick Links