Sprawdzenie jakości

Pozyskany materiał siewny poddawany jest ścisłej kontroli jakościowej. Kontrola materiału siewnego rozpoczyna się wraz z dostawą zbiorów, a kończy się dopiero po uzyskaniu materiału siewnego z urzędowym państwowym certyfikatem.

Obróbka materiału nasiennego

W centrach nasiennych naszej firmy w Leondingu i Geinbergu (Górna Austria) oraz Neuhofie (Burgendland) każdego roku odbierane jest przechowywane, czyszczone, zaprawiane i przygotowywanych do certyfikacji około 50.000 ton nasion. Instalacje techniczne firmy SAATBAU LINZ nadają się do przygotowania nasion wszystkich zbóż – kukurydzy, roślin oleistych i białkowych, zielonego obornika i roślin pastewnych, ale także do produkcji mieszanek nasion.

Jakość materiału siewnego nie toleruje kompromisów

Każda dostawa jest sprawdzana pod kątem zanieczyszczenia materiału siewnego co najmniej dwa razy, a także określana jest waga hektolitra i wilgotność. Podczas czyszczenia pobiera się na bieżąco próbki, w których bada się czystość i zanieczyszczenie materiału siewnego. Ponadto automatyczny próbnik stale pobiera próbki, które służą do certyfikacji w austriackiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (AGES). Próbki te są jest badane pod kątem czystości, zanieczyszczeń, masy tysiąca sztuk (MTS), zdolności kiełkowania i zdrowia – w zależności typu badania sprawdzane są różne choroby. Po zatwierdzeniu materiał siewny jest zaprawiany, pakowany w worki i sprawdzany przy pomocy próbki losowej. Wszystkie dostawy z zakupów są również sprawdzane pod kątem ich jakości.

We własnym zakresie przestrzegamy w firmie ścisłych wytycznych, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość.

 

Zarządzanie jakością

Jest to dla nas oczywiste, że stale podnosimy jakość naszych produktów i zwiększamy ich bezpieczeństwo. Ważnym filarem są tutaj certyfikaty zgodne z międzynarodowymi standardami. W ten sposób możemy udokumentować wiele wymaganych certyfikatów już na poziomie zakładu i produktu.

Od 2016 roku zakłady Linzu, Geinbergu i Neuhofie posiadają certyfikat GMP+. Jest to przyszłościowa norma dla przemysłu paszowego. Produkty zakładu w Kefermarkcie, gdzie przetwarzane są zioła i przyprawy, posiadają od 2017 roku certyfikat koszerności. Aby zwiększyć bezpieczeństwo żywności i jakość produktów, zakłady w Kefermarkcie i Biogut Pöttelsdorf objęte są certyfikacyjną FSSC 22000. Te standardy i normy tworzą podstawę do prowadzenia procesu ciągłego doskonalenia. Najwyższym priorytetem firmy SAATBAU LINZ jest zwiększenie jakości produkcji bezpiecznej żywności i bezpiecznych nasion.

Wysiłek, aby zrobić to, co najlepsze dla naszych klientów był i jest podstawą sukcesu SAATBAU LINZ .

Aktualne certyfikaty:
ISO 9001, ISO 22000 FSSC, HACCP, BIO, GMP+, Kosher.

Z pola na stół

Nasz łańcuch wartości

ERNTEGUT Rolnicy Odmiana Odmiana Hodowla ERNTEGUT

Badania naukowe

SAATBAU LINZ inwestuje 5 % swoich rocznych obrotów w badania i tworzenie nowych odmian roślin.

Hodowla

Efektywna hodowla roślin stanowi podstawę ciągłego rozwoju i adaptacji odmian, aby móc skutecznie reagować na nowe wyzwania, takie jak zmiany klimatu.

Dowiedz się więcej

Odmiana

Rozwój produktu jest ściśle związany z hodowlą i rekomenduje najlepsze propozycje odmianowe do rejestracji.

Dowiedz się więcej

Produkcja materiału siewnego

Uzyskany materiał siewny poddawany jest ścisłej kontroli jakościowej. Kontrola materiału siewnego rozpoczyna się wraz z dostawą zbiorów, a kończy się dopiero po uzyskaniu materiału siewnego z urzędowym państwowym świadectwem.

Dowiedz się więcej

Kontrola jakości

Organizujemy niezawodne łańcuchy umów od rolników do przetwórców, a tym samym zapewniamy jakość naszej żywności.

Dowiedz się więcej

Rolnicy

Zaopatrujemy naszych rolników w nasiona wszystkich gatunków uprawnych i oferujemy atrakcyjne kontrakty na odbiór plonów.

Dowiedz się więcej

Quick Links