Odmiana

Rozwój produktu jest ściśle związany z hodowlą i wybiera się najbardziej udane odmiany do certyfikacji.

Dział rozwoju produktu jest odpowiedzialny za ustawiczny rozwój odmian i pozycjonowanie nowych odmian. Ścisły związek z hodowlą w połączeniu z wymaganiami rolników są wytycznymi dla udanego rozwoju nowych odmian.

Aby to zapewnić, prowadzone są szeroko zakrojone badania w wielu strefach klimatycznych w Europie w celu sprawdzenia przydatności odmian do określonych warunków uprawy. Krajowe zatwierdzanie odmian (np. przez BAES w Austrii) jest zatem tylko częścią naszej wiedzy na temat odmian. W ciągu kilku najbliższych lat w ogólnoeuropejskich sieciach badawczych będą testowane nasze odmiany pod kątem możliwe wielu czynników pochodzących ze środowiska i ich reakcji na nie. Etykieta jakościowa odmiany „dopasowanej do klimatu” jest przyznawana tylko wtedy, gdy odmiany osiągają dobre wyniki w różnych warunkach klimatycznych. Odmiany przystosowane do warunków klimatycznych to nasz wkład w stabilną produkcję rolną.

Nie ma normalnego roku! Ciągła zmiana jest jedyną stałą.

Christian GLADYSZ
Kierownictwo Działu Rozwoju Produktu

Klimafit

Dostosowane do klimatu Nasza odpowiedź na zmiany klimatyczne

Dowiedz się więcej

Z pola na stół

Nasz łańcuch wartości

ERNTEGUT Rolnicy Odmiana Odmiana Hodowla ERNTEGUT

Badania naukowe

SAATBAU LINZ inwestuje 5 % swoich rocznych obrotów w badania i tworzenie nowych odmian roślin.

Hodowla

Efektywna hodowla roślin stanowi podstawę ciągłego rozwoju i adaptacji odmian, aby móc skutecznie reagować na nowe wyzwania, takie jak zmiany klimatu.

Dowiedz się więcej

Odmiana

Rozwój produktu jest ściśle związany z hodowlą i rekomenduje najlepsze propozycje odmianowe do rejestracji.

Dowiedz się więcej

Produkcja materiału siewnego

Uzyskany materiał siewny poddawany jest ścisłej kontroli jakościowej. Kontrola materiału siewnego rozpoczyna się wraz z dostawą zbiorów, a kończy się dopiero po uzyskaniu materiału siewnego z urzędowym państwowym świadectwem.

Dowiedz się więcej

Kontrola jakości

Organizujemy niezawodne łańcuchy umów od rolników do przetwórców, a tym samym zapewniamy jakość naszej żywności.

Dowiedz się więcej

Rolnicy

Zaopatrujemy naszych rolników w nasiona wszystkich gatunków uprawnych i oferujemy atrakcyjne kontrakty na odbiór plonów.

Dowiedz się więcej

Quick Links