OPTICARE

Zaprawa premium

Oprócz optymalnego nawożenia makroelementami: azotem, fosforem, potasem i magnezem, a także siarką i borem, rzepak do dobrego rozwoju wymaga także nawożenia molibdenem (Mo).

Znaczenie i rola molibdenu (Mo) w roślinach

Jako niezbędny składnik odżywczy roślin, molibden bierze udział w ważnych procesach metabolicznych w roślinie. Molibden odgrywa ważną rolę w gospodarce azotem w rzepaku i bierze udział w tworzeniu białek i pyłku.

Objawy niedoboru mogą najpierw pojawić się zarówno na młodych roślinach, jak i najstarszych częściach rośliny. Chlorotyczne rozjaśnienia, podobne do niedoboru N, uwidaczniają się zwykle dopiero na starszych roślinach. Prawdopodobieństwo zaobserwowania niedoboru Mo wzrasta wraz z ze wzrostem udziału azotanów w nawożeniu.

Warunki niedoboru molibdenu

  • niska zawartość molibdenu w glebie
  • niskie pH gleby
  • wysoki poziom tlenków żelaza w glebie (np. gleba bielicowa i gleby z rudą darniową)

Objawy niedoboru molibdenu

  • łyżeczkowatość liści, ciemnozielone blaszki liściowe
  • bladozielone liście i brązowiejące brzegi liści
  • asymetryczny wzrost liścia
  • podzielone wierzchołki liści
Zapobieganie niedoborowi molibdenu

Wapnowanie gleb lub nawożenie nawozami zawierającymi pierwiastki śladowe w tym molibden może przeciwdziałać temu niedoborowi. Jednak oddzielne nawożenie powoduje koszty i powinno być wykonane, zanim rzepak pobierze azot azotanowy w dużych ilościach. Rozwiązaniem problemu jest zaprawianie nasion molibdenem. W doświadczeniach wykazano średni wzrost plonu z poletek z rzepakiem zaprawionym molibdenem o 170 kg/ha. Pozytywny wpływ działania zaprawy z molibdenem na plonowanie jest szczególnie wyraźny w warunkach stresów abiotycznych.

Firma SAATBAU LINZ oferuje materiał siewny odmian rzepaku zaprawiony w technologii OPTICARE, zawierającej zaprawy fungicydowe oraz insektycydowe i nawóz donasienny z molibdenem.

Quick Links