100% avstrijsko

Od žlahtnjenja in razmnoževanja do dodelave je seme 100% avstrijsko.

100 % avstrijsko

VSE POD NADZOROM

SAATBAU zagotavlja celotno verigo od žlahtnjenja, razmnoževanja, pridelave in dodelave. To našim pridelovalcem zagotavlja visoko kakovost semenskega blaga in oskrbo semena v regiji.

Koruza iz Schöneringa

REGIONALNA DODANA VREDNOST

Žlahtnjenje pomeni začetek pridelovalne verige, saj dobre sorte/hibridi predstavljajo temelj za uspešno letino in vplivajo na celotni proces ustvarjanja dodane vrednosti na polju, vse do žetve.

SAATBAU žlahtni koruzo že od leta 1980. Semensko koruzo, žlahtnjeno na v okolici Schöneringa (Linz, Zgornja Avstrija), odlikuje visoka donosnost, odlična kakovost, dobro zdravje in prebavljivost z visoko dodano vrednostjo.

Naši žlahtnitelji vsako leto registrirajo 10 do 15 novih hibridov koruze. Na 119.000 testnih parcelicah širom Evrope, s pomočjo najnovejše tehnologije, ocenijo pridelke in lastnosti vsakega storža in rastline poskusnih križancev. Izmed vseh potem izberejo le najboljše. Žlahtnjenje novega hibrida koruze traja vsaj 5 let.

Žlahtnjenje v regiji zagotavlja pomembno prednost in sicer, da so sorte/hibridi prilagojeni regionalnim razmeram, kakršne imamo tudi v Sloveniji.

Seme se prideluje pri članih, lastnikih zadruge SAATBAU eGen. To so izkušeni pridelovalci in njihove izkušnje so nam pri našem delu zelo pomembne.

Leta 2020 so naši člani pridelovali semensko koruzo na skoraj 10.000 hektarjih, od tega več kot 25% hibridov, ki so bili žlahtnjeni v Schöneringu. Tako pridelano seme potem dodelamo v novem dodelovalnem centru Geinberg, kjer koruzo sušimo, čistimo, tretiramo in pakiramo. V letu 2020 smo v tem dodelovalnem centru dodelali 950.000 velikih vreč (50 MK) semenske koruze in kar 90% le te je bilo prodane širom po Evropi.

Povečevanje kapacitet dodelave semena omogoča našim pridelovalcem povečevanje pridelovalnih površin.

Nove sorte/hibridi so patentno zaščiteni (zaščita intelektualne lastnine, zaščita avtorskih pravic), enako, kot to velja v drugih industrijskih panogah.

V letu 2013 je SAATBAU prodal semena v vrednosti 140 mio. Po podatkih Gospodarskega združenja semenarjev Avstrije, je SAATBAU prodal:

  • Več kot 56 mio EUR semenske koruze
  • Več  kot 29 mio EUR semena žit in
  • Več kot 57 mio EUR ostalih semen

Z nakupom CERTIFICIRANEGA SEMENA pridelovalci podpirajo lasten napredek v

pridelku, kakovosti semena in povečujejo lastno dodano vrednost v pridelavi.