Zadruga

Zavedajoč se dejstva, da je težke naloge razvoja mogoče reševati le v tesno povezani organizaciji, se je pet teritorialnih semenskih hiš leta 1950 združilo v eno semenarsko podjetje.

To je bila ugotovitev petih teritorialnih semenarskih zadrug, da so leta 1950 postavili temeljni kamen podjetja SAATBAU, kot ga poznamo danes. 3.000 zgornjeavstrijskih kmetov, članov zadruge in lastnikov podjetja je na podlagi zadružne strukture, ustanovilo prilagodljivo, v prihodnost usmerjeno zadrugo, ki se je prilagodila potrebam časa. Zaupanje članov, usposobljenost in odločnost uprave in vodstva ter motivacija in znanje zaposlenih – to so stebri, na katerih temelji uspešnost SAATBAU eGen.

 

Z roko v roki, skupaj, v službi naprednega kmetijstva.