O Podjetju

 

Dodelava najkvalitetnejšega semenskega blaga, širina sortimenta, prilagodljivost, predvsem pa dobra strokovnost, so vrline, ki označujejo našo ponudbo. 

 

Pridelovanje hrane in zanesljiva preskrbovalna veriga sta bili od nekdaj zelo pomembni. SAATBAU že več kot 70 let združuje žlahtnjenje pridelavo in prodajo semen. V zadnjih letih pa se uveljavlja tudi kot podjetje, ki prebivalstvo oskrbi s prehrambnimi proizvodi.

Iz narave, s polja na mizo!

Naša dodana vrednost

[borlabs-cookie id="svg-graphic" type="content-blocker"]

RAZISKAVE

Vsako leto namenimo 5% letne realizacije v raziskave in razvoj

ŽLAHTNJENJE

Uspešno žlahtnjenje je temelj razvoja. Prilagojene sorte s katerimi se bomo lahko uspešno odzvali na nove izzive, kot so naprimer podnebne spremembe.

Več informacij

SORTIMENT

Razvoj produktov je tesno povezan z žlahtnjenjem in skrbi za izbor najprimernejših sort.

VEČ INFORMACIJ

SEMENAR

Člani zadruge pridelujejo semena iz sortimenta SAATBAU.

VEČ INFORMACIJ

KVALITETNA KONTROLA SORTA, SEME

Pridelava semena se kontrolira že na polju, v času žetve, prevzema in vse do certificiranja.

VEČ INFORMACIJ

PRIDELOVALEC

Pridelovalcem nudimo seme najvišje kvalitete.

VEČ INFORMACIJ
[/borlabs-cookie]

 

 

 

 

 

Žlahtnjenje, pridelava semen, prodaja, strokovno svetovanje in storitve, vse na enem samem naslovu, z 70 letnimi izkušnjami – to je temelj uspeha podjetja SAATBAU. Kot kmetijska organizacija, pomembna v Evropskem prostoru, se ukvarjamo z žlahtnjenjem, pridelavo semen, specializiranim kmetijstvom ter predelavo in prodajo kmetijskih proizvodov. Z nenehnim osredotočanjem na zahteve trga, želimo ustvariti največjo možno korist za naše kupce, podjetje, lastnike in zaposlene.

Naša zelo pomembna odločitev je uporaba naravnih virov. Pri doseganju svojih ciljev zasledujemo visoke standarde kvalitete. Na ta način lahko zagotavljamo lastnosti izdelkov na najvišji ravni znotraj vrednostne verige med vsemi našimi dobavitelji in kupci. Žlahtnjenje rastlin je naša strast že več kot 60 let, kar nas zavezuje, da pridelujemo najvišjo kakovost. V številnih projektih pogodbene pridelave je organizirana pregledna veriga sledljivosti od kmeta do ustreznih predelovalcev, da bi s tem zagotovili oskrbo živilske in krmne industrije z najboljšimi kmetijskimi surovinami. Poudarek je na najboljšem možnem ravnovesju interesov med kupci in dobavitelji, kmeti. Želimo dosegati optimalno varnost in preglednost od semena do hrane.

Sodelovanje je osnova, ki gradi našo prilagodljivost in prihodnost.

NAŠA ZADRUGA

V 10 državah smo prisotni s hčerinskimi podjetji, partnersko pa sodelujemo tudi z drugimi podjetji širom Evrope.

KONTAKTI