Žlahtnjenje

Uspešno žlahtnjenje je za nas temeljni kamen za neprestani razvoj podjetja. Razvoj in prilagodljivost sort/hibridov na neprestane okoljske spremembe je naš odgovor za uspešno kmetijsko pridelavo.

SAATBAU LINZ vlaga v različne žlahtniteljske programe. Na žlahtniteljski postaji koruze v koruze Schöneringu žlahtnimo hibride koruze za vsa območja pridelave koruze v Avstriji, pa tudi za najpomembnejše regije v Evropi. Raziskovalno in razvojno delo SAATBAU LINZ temelji na uporabi najnovejših tehnik in metod. V SAATZUCHT DONAU, hčerinskem podjetju SAATBAU LINZ, se intenzivno raziskujejo, žlahtnijo in razvijajo ozimna pšenica, ozimni ječmen (pivovarski) ječmen, tritikala, durum, pira, ogrščica in soja. Program žlahtnjenja sončnic poteka v romunski hčerinskem podjetju DONAU SAAT. V vseh treh rejskih podjetjih je poudarek na nenehni optimizaciji tehnologije in metodologije – na tem temelji velik del našega uspeha.

Žlahtniteljske postaje SAATBAU

Novi žlahtniteljski cilji

Učinki podnebnih sprememb so v zadnjih letih bolj opazni in posledic ni mogoče spregledati. Žlahtnjenje v nove sorte/hibride je naš pomemben cilj. Iščemo prilagodljive sorte/hibride na:

  • Vročino
  • Sušne strese
  • Bolezeni
  • Škodljivce

Posledice podnebnih sprememb v Evropi niso le bolj sušna ali vroča obdobja. Številni novi škodljivci, žuželke se selijo na našo zemljepisno širine in izkoriščajo blažje zime. Pričakovati je mogoče tudi povečanje rastlinskih bolezni. Žlahtnitelji si prizadevajo za žlahtnjenje novih sort/hibridov s prilagojeno tolerantnostjo, da bi zagotovili gospodarsko učinkovitost kmetov v prihodnosti.

 

 

Žlahtnjenje visokozmogljivih sort/hibridov, ki so prilagojeni regionalnim potrebam, kot so podnebje in razmere v tleh, je naša glavna naloga in pomemben prispevek k v prihodnost usmerjenemu kmetijstvu.

 

 

 

Ozimni pivovarski ječmen

Zgodba o uspehu

V zadnjih dveh desetletjih se setev spomladanskega ječmena neprestano zmanjšuje. Seje se šele marca in zato v mladosti fazi razvoja trpi, zlasti zaradi vročine. To je privedlo do nihanj v pridelkih in težavah s kakovostjo, kar je bilo čutiti tudi v domači pivovarski industriji. Z intenzivnim križanjem in selekcijo se je kakovost varjenja spomladanskega ječmena spremenila v veliko bolj produktiven in stabilen je ozimni ječmen. Trenutno približno 40% slada prihaja iz ozimnega ječmena. Predvidevamo lahko nadaljnje povečanje na približno 70 – 80%. Zaradi spremenjenih podnebnih razmer lahko z zimskim pivskim ječmenom dosežemo večje pridelke in kakovostnejši slad. Zimski pivski ječmen omogoča, da bo kljub podnebnim spremembam še vedno dovolj avstrijskega žita za domače pivo.

 

Iz narave, s polja na mizo

Naša dodana vrednost

RAZISKAVE

Vsako leto namenimo 5% letne realizacije v raziskave in razvoj

ŽLAHTNJENJE

Uspešno žlahtnjenje je temelj razvoja. Prilagojene sorte s katerimi se bomo lahko uspešno odzvali na nove izzive, kot so naprimer podnebne spremembe.

Več informacij

SORTIMENT

Razvoj produktov je tesno povezan z žlahtnjenjem in skrbi za izbor najprimernejših sort.

VEČ INFORMACIJ

SEMENAR

Člani zadruge pridelujejo semena iz sortimenta SAATBAU.

VEČ INFORMACIJ

KVALITETNA KONTROLA SORTA, SEME

Pridelava semena se kontrolira že na polju, v času žetve, prevzema in vse do certificiranja.

VEČ INFORMACIJ

PRIDELOVALEC

Pridelovalcem nudimo seme najvišje kvalitete.

VEČ INFORMACIJ