Fix Fertig

INOKULIRANO SEME SOJE

SAATBAU SEMENA SOJE SO INOKULIRANA Z BAKTERIJO. BAKTERIJE KAKOVOSTNO IN NATANČNO PORAZDELEJENE PO ZRNU.

Za sojo je značilna simbioza z bakterijami rodu Rhizobium, pri čemer bakterija veže atmosferski dušik in ga da na razpolago rastlini. Seme soje SAATBAU je inokulirano z bakterijo tik pred pakiranjem, saj je življenjska doba bakterije do največ 6 mesecev.

Dognojevanje soje z mineralnim dušikom ni enako učinkovito, kot če rastlina sprejme dušik od bakterij. Na podlagi večletnega preizkušanja setve inokuliranega sojinega semena z bakterijo v zgornji Avstriji so pokazala, da so lahko pridelki soje, tretirane FIXfertig tudi 15-20% višji od povprečnih, pridelkov iz semena neinokulirane soje.

Vaše prednosti tretiranja FIXfertig

  • velik prihranek časa pred setvijo
  • enakomeren nanos bakterije na zrnu soje
  • intenziven razvoj bakterije na glavni korenini
  • najekonomičnejša oskrba z dušikom
  • enakomeren čas dozorevanja pridelka