MME genetika koruze

Mleko, Meso in Energija

NOVA GENERACIJA KORUZE ZA SILAŽO

MME (Mleko, Meso, Energija = Milk, Meat, Energy) označuje nove, izboljšane hibride koruze za silažo podjetja SAATBAU.

V zadnjih nekaj letih je bilo v številnih državah registriranih več kot 100 novih hibridov, žlahtnjenih Schöneringu (Linz, Zgornja Avstrija). Med žlahtniteljskimi programi, posvečamo posebno pozornost tudi hibridom koruze za silažo. Visoke rastline, ki se uporabljajo za siliranje, niso nujno tudi najprimernejše, saj je za prehrano živali najpomembnejša prehranska vrednost in ne samo količina.

MME koruza predstavlja tako pomemben razvoj in napredek za govedorejo, tako za pitanje živine, kotz a pridelavo mleka.

MME genetika, poleg visokih pridelkov, zagotavlja optimalne razvojne lastnosti koruze za silažo

Hiter mladostni razvoj

V Schöneringu dajemo prednost žlahtnjenju trdink s hitrim mladostnim razvojem in tolerantnostjo na mraz.

Zdravje rastlin

Zdrava listna masa v pridelku silaže zagotavlja nizko vsebnost mikroorganizmov. Na odmrlih delih rastlin se pogosto naseli veliko različnih mikroorganizmov, ki lahko povzročijo precejšnje težave med siliranjem, zlasti med zbijanjem in s tem težave s stabilnostjo silaže.

Stabilnost rastlin

Generacija MME hibridov je precej stabilnejša od starih hibridov koruze. Zlasti ekstremni vremenski pojavi so pokazali, da je nova generacija MME hibridov, kljub hitremu mladostnemu razvoju, precej stabilnejša.

Stay-green

Dejstvo, da rastline dlje časa ostanejo zelene, je značilnost, ki je bistvenega pomena za kvalitetno silažno koruzo. Asimilacija do žetve prinaša visoko vsebnost sladkorja za hitrejše siliranje. Ker rastline dlje časa ostajajo zelene, lahko silažo žanjemo skozi daljše časovno obdobje in rastline lažje preživijo slabše vremenske razmere.

Prebavljivost

Za optimalno pridelavo mesa in mleka je zelo pomembna odlična prebavljivost. Z MME so označeni tisti hibridi, ki imajo vsaj 2% večjo prebavljivost (NFD vrednost) od povprečja.

Škrob

Vse sorte silažne koruze z oznako MME se preverijo glede vsebnosti škroba.

Prebavljivost škroba

Da bi bil obrok hranljiv, mora delež škroba preiti v vamp, kjer se pretvori v glukozo, kar je lastnost trdink. Nova generacija MME hibridov ima nekoliko večji delež stabilnega škroba, ki pride do vampa. Obrok je tako energetsko učinkovitejši.

Pridelek suhe snovi

SAATBAU žlahtnjenje koruze v Schöneringu je v zadnjih nekaj letih že večkrat pritegnila pozornost zaradi najvišjih donosov suhe snovi v silažni masi. V skupini zgodnjih hibridov je FILMENO (MME hibrid) zasedel 1. mesto celo na vse evropskem testu, ki so ga opravili na Bavarskem (Nemčija). Najvišje ocene je hibrid dosegel tudi v zdravju rastlin ob žetvi.