OPTICARE

Premium tretiranje oljne ogrščice

Poleg ustrezne zaloge makroelementov dušika, fosforja, kalija in magnezija, so za pridelavo oljne ogrščice zelo pomembni tudi žveplo in elementom v sledovih, kot so bor in molibden.

Pomen in funkcija molibdena (Mo) v pridelavi oljne ogrščice

Molibden je ključnega pomena v različnih presnovnih procesih oljne ogrščice. Zelo pomembno vpliva na izkoriščanje dušika, sodeluje pri tvorbi beljakovin in cvetnega prahu.

Simptomi pomanjkanja molibdena se lahko pokažejo že pri mladih rastlinicah, pa tudi pri starejših. Klorotična posvetlitev, podobna pomanjkanju dušika, je večinoma vidna le na starejših delih rastline. Verjetnost pomanjkanja molibdena narašča z deležem uporabe nitratov v preskrbi z dušikom.

Pogoji v katerih lahko pride do pomanjkanja molibdena

  • nizka vsebnost molibdena v tleh
  • nizek pH tal
  • visoka vsebnost železovih oksidov v tleh

Znaki pomanjkanja molibdena

  • listi v obliki žlice s temno zelenimi listi
  • bledo zeleni ali  rjavkasti listi
  • asimetrična rast lista
  • delitev konice lista

Preprečite pomanjkanje molibdena

Apnenje tal ali gnojenje z gnojili ki v sledovih vsebujejo molibden, lahko prepreči pomanjkanje. Ločeno gnojenje z molibdenom povzroča dodatne stroške in ga je potrebno opraviti pred dognojevanjem oljne ogrščice z dušikom, ki vsebujejo visoko vsebnost nitratov.

Absorbiranje dodanega molibdena je bilo preizkušeno v gnojilnih poskusih in na vseh lokacijah se je pridelek povečal za vsaj 170 kg/ha. Oljna ogrščica je občutljiva na pomanjkanje mikrohranil zlasti v kritičnih fazah rasti, zato v SAATBAU posvečamo dodatno pozornost dodelavi semena in oljno ogrščico tretiramo z OPTIcare, ki poleg fungicida vsebuje elemente, med njimi tudi molibden.