Kakovost semena

Dobavljena semena so podvržena strogemu preverjanju kakovosti. Pregled semen se začne z oddajo letine in konča z državnim preizkušanjem in certificiranjem semena.

Dodelava semena

V dodelovalnih centrih podjetja SAATBAU v Leondingu in Geinbergu (Zgornja Avstrija) ter Neuhofu (Gradiščanska) Vsako leto sprejmemo, shranimo, očistimo, dodelamo in pripravimo za certificiranje približno 50.000 t semen. Tehnični sistemi SAATBAU LINZ so primerni za dodelavo semen vseh vrst, za koruzo, oljnice in beljakovinske rastline, za zelenjavo in krmne rastline, pa tudi za proizvodnjo semenskih mešanic.

Pri kakovosti semena za nas ni kompromisov

Pred vsakim prevzemom, preverimo semenski posevek vsaj dvakrat, ocenimo količino, hektolitrsko težo in vlažnost. Med postopkom čiščenja semena, neprestano jemljemo vzorce v katerih preverjamo čistost in količina semena. Vzorčenje poteka avtomatsko, samodejno z vzorčevalnikom, ki je v lastni Agencije za zdravje in varnost hrane (AGES). Ta vzorec se preuči glede čistosti, vlažnosti, teže tisočih zrn, kalivosti in zdravja – odvisno od rastlinske vrste se preučujejo prisotnost morebitnih bolezni. Po odobritvi kvalitete semena s strani AGESa se semena tretira in vreči ter ponovno z naključnimi vzorci preveri kvaliteta. Vsaki partija se še enkrat preveri kaljivost.

Politika podjetja z internimi pravili določa višjo kakovost semenskega blaga, kot to določajo splošni pravilniki v evropski uniji.

Vodenje kakovosti

Samoumevno nam je, da nenehno izboljšujemo kakovost svojih izdelkov in povečujemo njihovo varnost. Sledimo certificiranju naše proizvodnje po mednarodnih standardih, tako na nivoju posameznega dodelovalnega centra, kot na nivoju posameznega izdelka.

Dodelovalni centri v Linzu, Geinbergu in Neuhofu imajo od leta 2016 certifikat GMP +. Ta standard je prelomen za industrijo pridelave krme. Izdelki na lokaciji Kefermarkt, kjer pripravljajo zelišča in začimbe, imajo od leta 2017 certifikat Kosher. Da bi povečali varnost hrane in kakovost izdelkov, imata Kefermarkt in ekološko posestvo Pöttelsdorf certifikat FSSC 22000. Ti standardi in norme ustvarjajo podlago za izvajanje postopka nenehnega izboljševanja. Glavna prednostna naloga SAATBAU LINZ je povečevanje kakovosti za pridelavo varne hrane in varnih semen.

 

Prizadevanje, da naredimo najboljše za naše uporabnike, je bilo in je osnova za uspeh podjetja SAATBAU LINZ.

Aktualni certifikati:
ISO 9001, ISO 22000 FSSC, HACCP, BIO, GMP+, Kosher.