KUKURICA SIATA NA SILÁŽ A NA ZRNO | FAO 270 | TYP: FLINT

DANUBIO

Stále viac a viac energie

 • rýchly počiatočný vývoj, tolerancia stresu zo sucha
 • presvedčivo vysoká produkcia škrobu a kvalitnej siláže
 • vysoká stráviteľnosť celej rastliny
 • vysoké úrody zrna aj v suchých podmienkach
Vyvinuli sme pre vás novú odrodu!
K nástupníckemu produktu

Popis

DANUBIO je univerzálny, skorý, trojlíniový hybrid kukurice, vhodný pre
všestranné použitie na siláž a zrno. Má rýchly počiatočný rast a vysokú odolnosť proti chladu, čo umožňuje skoršie termíny sejby aj v severnejších okresoch. Rastliny sú vysoké, mohutné, s minimálnym výskytom helmintosporiózy, s dobrou toleranciou k fuzáriám. Každoročne zaručuje najvyššie úrody siláže, vysoký obsah celkovej energie. Jjemné pletivá garantujú ľahkú stráviteľnosť a silážovateľnosť. V produkcii zrna sa vyznačuje priaznivou kombináciou vysokého výnosu a prijateľnej zberovej vlhkosti. Veľmi dobrý Stay -Green zabezpečuje dlhé okno na silážovanie. Energetický potenciál siláže sa vyrovnáva hybridom s vyšším FAO. Vysoká úroda veľkého a tvrdého zrna oranžovo-žltej farby je zdrojom energie. DANUBIO vyznačuje sa toleranciou proti suchu. Každoročne sa predajnosť v celej EÚ dosiahuje viac ako 60 000 balení.

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: 50 000 zŕn/vrece
  • Doporučený termín sejby: čo najskôr na jar podľa oblasti a ročníka pre sejbu kukurice
  • Odporúčaný výsevok: 85 000 - 90 000 zŕn/ha

  PROFIL ODRODY

  Sklon k napadnutiu hubovými patogénmi
  Spála kukurice(Helmintospóriová škvrnitosť listov)
  7 silná

  Klasifikácia podľa AGES - Inštitút pre trvalo udržateľnú rastlinnú výrobu
  *Klasifikácia podľa hodnotenia pestovateľov