KUKURICA SIATA NA SILÁŽ A NA ZRNO | FAO 250 | TYP ZRNA: FLINT

SATIVO

Rýchlejší - vyšší - úrodnejší

 • vyniká rýchlym počiatočným vývojom
 • extrémne vysoký a zároveň nepoliehavý
 • najvyššie úrody sušiny v siláži
 • siláž obsahuje vysoký podiel škrobu

Popis

SATIVO má veľmi dobrý zdravotný stav. Je veľmi vysoký, habitus rastliny dosahuje výšku až 3,2 m, šúľok je vyššie postavený. Úrodnosťou sušiny prekonáva všetky konkurenčné hybridy. Dosahuje výborné výsledky aj v stresových podmienkach. Stabilitu obsahu energie garantuje vysoký obsah škrobu v zrne, používa sa aj na produkciu CCM

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: 50 000 zŕn/vrece
  • Doporučený termín sejby: čo najskôr na jar podľa oblasti a ročníka pre sejbu kukurice
  • Odporúčaný výsevok: 85 - 90 000 zŕn/ha