KUKURICA SIATA NA SILÁŽ | FAO 200 |TYP ZRNA:FLINT/DENT

MARCAMO

Aj oneskorená sejba rodí špičkovo

 • vhodný na sejbu po ozimnej raži v podnikoch s BPS
 • špičková siláž a vysoká produkcia metánu
 • veľmi dobrý zdravotný stav a ľahkostráviteľná siláž
 • odolný suchu , vhodný do meniacej sa klímy

Popis

Veľmi skorý dvojlíniový hybrid – medzityp. Má veľmi rýchly počiatočný vývoj a špičková tolerancia proti chladu poskytuje využitie do okrajových oblastí a aj pre neskoré sejby po ozimnej raži zberanej pre GPS. Skoro uzatvorené porasty rýchle vytvárajú optimálnu mikroklímu. Steblo je pevné a nelámavé. Aj napriek rýchlemu dozrievanie siláž má vysoký obsah ľahko stráviteľnej sušiny. Kvalitu siláže vytvára kombinácia enormne vysokej úrody zrna a ľahko stráviteľného škrobu. V stresových podmienkach po zbere ozimnej raže doporučujeme navýšiť hustotu sejby. S ohľadom na nízke FAO je nutné dodržať termín zberu

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: 50 000 zŕn/vrece
  • Doporučený termín sejby: čo najskôr na jar podľa oblasti a ročníka pre kukuricu
  • Odporúčaný výsevok: 95 - 100 000 zŕn/ha