Úvod > Osivá > Kukurica siata > PERACINO
KUKURICA SIATA NA ZRNO | FAO 350 | TYP ZRNA: DENT

PERACINO

Prepisuje rekordy skorých hybridov

 • poskytuje vysoké úrody zrna
 • oplýva výborným zdravotným stavom, zdravé-najzelenšie porasty
 • vhodný do intenzívnych oblastí, možno ho zaradiť aj po kukurici na siláž
 • klasy tvoria 18-20 radov zrna,

Popis

PERACINO je vysoko úrodný hybrid v stredne skorom zrnovom segmente. veľmi dobre toleruje stres. Má stredne rýchly počiatočný vývoj, rastliny sú vyššieho vzrastu. Dobre opelené klasy, zdravé rastliny v každom ročníku upútajú najdlhšie zelenými listami v segmente. Vyniká mimoriadne vysokou odolnosť proti fuzáriám stebla, preto je vhodný pre opakované pestovanie po silážnej kukurici. Zdravotný stav je nadpriemerný. PERACINO tvorí pevné a nepoliehavé steblo, cenené aj pri neskorom zbere. Jeho najvyšší úrodový potenciál vytvára 18-20 radov zrna v klase. Rýchle odovzdávanie vody zo zrna predurčuje tento hybrid pre najintenzívnejšiu agrotechniku.

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: 50 000 zŕn/vrece
  • Doporučený termín sejby: čo najskôr na jar podľa oblasti a ročníka pre sejbu kukurice
  • Odporúčaný výsevok: 70 - 75 000 zŕn/ha