VYMŔZAJÚCA MEDZIPLODINA

BODENFIT

Ozdrav pôdu, ozdravíš klímu

 • Ideálna predplodina pre kukuricu a sóju
 • Podporuje vznik mykorízy-symbiózy koreňov, pričom pôdne huby potláčajú patogény (fuzárie, verticílium a pod.)
 • potláča buriny, čím znižuje náklady na herbicídy, celkovo vylepšuje vodný a vzdušný režim a pôdnu úrodnosť
 • garantuje obnovu humuso-ílovitého sorpčného komplexu

Popis

Zloženie zmesi garantuje ľahko rozložiteľný zdroj organickej hmoty a rýchlo navyšuje obsah humusu.
BODENFIT obsahuje viaceré plodiny zakoreňujúcie v
rozdielnych hĺbkach ornice. Obsahuje plytko koreniacu Ramtilu abesínsku. Naopak, vďaka obsahu druhov s hlbokým kolovitým
koreňom akými sú SAFLOR – Požlť farbiarsky, melioračná
reďkev FORZA dosahujeme zvýšenie obsahu humusu, zlepšenie pôdnej štruktúry a úrodnosti v celej ornici a podorničí.
Zloženie: Požlť farbiarsky LIZZY, Ľan olejný, Reďkev melioračná FORZA, Ďatelina egyptská(alexandrijská), Sudánska tráva, Ramtila abesínska, Vika jarná

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: 15kg/vrece
  • Doporučený termín sejby: jún-august
  • Odporúčaný výsevok: 30 kg/ha