Podsev do ozimnej repky

RAPSFIT

Záprah vikovitých pre repku

 • podsev do repky, v ktorom vikovité plodiny vďaka mykoríze viažu vzdušný dusík
 • šošovica a vymŕzajúce ďatelinoviny skoro na jar uvoľňujú sprístupnený N pre repku
 • synergický účinok podsevu celkove ozdravuje pôdne prostredie a vylepšuje zdravotný stav
 • zlepšuje sa protierozívna ochrana pôdy

Popis

Nová zmes RAPSFIT má za cieľ vytvoriť v pôde mykorízne prostredie. Vďaka tomu sa v pôde v poraste repky púta nielen vzdušný dusík, ale aj dochádza k sprístupňovaniu ostatných živín z pôdnej zásoby. Osídlenie pôdy pre úrodu pozitívnymi mikroorganizmami zároveň zabezpečuje konkurenčné prostredie pre patogénov a dochádza k vylepšeniu zdravotného stavu plodiny. Rastliny z čeľade vikovité pútajú vzdušný dusík nielen do zimy, ale aj na jar až do uzatvorenia porastov. Vďaka zloženiu zmesi z vymŕzajúcich a prezimujúcich plodín dochádza k tzv. alelopatickému účinku

Zloženie: Ďatelina egyptská, Ďatelina obrátená, ďatelina purpurová, Ľan olejný, Šošovica jedlá

  AGROTECHNIKA

  • Balenie: 10 kg
  • Doporučený termín sejby: od 15.8. - do zač. septembra
  • Odporúčaný výsevok: 20 kg/ha